Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bible a počátky světového písemnictví - maturitní otázka

Bible a počátky světového písemnictví - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku o vzniku Bible a jejím rozdělení. Popisuje Starý, i Nový zákon. Zaměřuje se také na počátky písemnictví a antickou literaturu. Hledá diference v nejstarších světových kulturách. Věnuje se literárnímu rozmachu ve starověkém Řecku a Římě.

Obsah

1.
Bible
1.1.
Význam
1.2.
Starý zákon
1.3.
Nový zákon
2.
Počátky světového písemnictví
2.1.
Literatura staré Mezopotámie
2.2.
Egyptská literatura
2.3.
Staroindická literatura
2.4.
Čínská literatura
2.5.
Arabská literatura
3.
Antická literatura
3.1.
Řecká literatura
3.2.
Římská literatura

Úryvek

"Význam: 1) Bible obsahuje kodex mravních zákonů (ovlivňovala morálku)
2) Ovlivnila umělce a inspirovala k vytvoření uměleckých památek nejrůznějšího druhu (obrazy, sochy, stav. památky). Znalost bible umožní porozumět těmto památkám. V dřívější době filozofové pomocí bible vysvětlovali svět.

Rozdělení bible
A) Starý zákon - asi 1000 př.n.l., kolektivní dílo (z různých dob)
- Židovská část Bible, psána hebrejsky a aramejsky a některé části řecky, obsahuje historické, liturgické, právnické a literární texty. Ovlivnila mnoho pozdějších autorů a vývoj světových dějin obecně.
- shrnuje židovskou náboženskou a historickou tradici.
 39 knih – dělíme do 3 částí:
I. Tóra: (Pentateuch) Pět knih Mojžíšových (Genesis - stvoření světa a Adamovi a Evě, Exodus - hromadný odchod židů z Egypta, Leviticus, Numorí, Deutonomium) – nejstarší
II. Knihy prorocké - zastoupené jednak vyprávěními z dějin Izraele (Kniha Jozue, Soudců, dvě knihy Samuelovy) – o panování králů Davida a Šalamouna, babylónském zajetí…, jednak výroky proroků (z nichž jsou nejznámější Izaiáš, Jeremiáš, Daniel).
III. Svaté spisy – Žalmy (obsahující 150 hymnických písní a modliteb – autor pravděpodobně král David), Kniha Job (příběh úspěšného a bohatého muže, jehož Bůh podrobí těžkým zkouškám), Kniha přísloví, Kazatel(vyjadřuje prožitek marnosti pozemského života tváří v tvář osudové pomíjivosti všeho stvoření), Píseň písní(tzv. Šalomounova píseň, patří svou vroucností k nejkrásnějším milostným skladbám světové literatury), Rút …

Žalm: elegická báseň, popř. zpěv a modlitba
Epištola: nabádavý list apoštola k věřícím
Proroctví: věštba, předpověď budoucnosti

- České překlady: 9. stol. - do Staroslověnštiny
 1457 – nejstarší tištěná Bible
 Českobratrská Bible králická ((1579-1594, Jan Blahoslav)

- Na naše území (Velkou Moravu) přinesli první psané části bible Konstantin a Metoděj – ve staroslovenštině
B) Nový zákon – psán řecky, asi 1.–2. století n. l.
- Obsahuje 27 knih
- Křesťanská část Bible, obsahuje:
I. 4 evangelia - (Matoušovo, Markovo- nejstarší evangelium-vznik v Římě, Lukášovo,
Janovo) – vyprávějí o životě a umučení a zmrtvýchvstání Krista
II. Skutky apoštolů – kniha o působení Kristových žáků
III. Listy – 21 epištol, jejich autory jsou Pavel, Jakub, Petr, Jan, Juda. Základy křesťanského
náboženství, mravouky i filozofie
IV. Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsa - předpovídá budoucí dějiny křesťanské církve,
brzký konec světa a poslední soud."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: ceskaliteratura.borec.cz/src/01-staroveke-pisemnictvi-mimoevropskych-literatur-bible.doc, aldaril.ic.cz/skola/cj/01.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15159
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse