Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bílkoviny - maturitní otázka

Bílkoviny - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z chemie, která v heslech představuje základní vlastnosti bílkovin a chemické procesy, které jsou spojené s jejich přítomností v lidském těle.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Struktura
3.
Vlastnosti
4.
Zástupci
4.1
Jednoduché bílkoviny
4.1.1
Skleroproteiny (fibrilární bílkoviny)
4.1.2
Sféroproteiny (globulární bílkoviny)
4.2
Složené bílkoviny

Úryvek

"Vlastnosti
• vlastnosti bílkovin jsou dány jejich strukturou a určují jejich funkci v organismu
• jsou to pevné látky, jejich rozpustnost ve vodných roztocích je závislá na struktuře
• pokud jsou rozpustné, tvoří koloidní roztoky (od pravých roztoků se liší velikostí rozptýlených částic)
• VYSOLOVÁNÍ (zvyšování koncentrace soli) koloidních roztoků bílkovin způsobuje vyloučení bílkovin z roztoku ve formě sraženiny tzv. KOAGULACE, může být vratná nebo nevratná
• účinkem některých fyzikálních nebo chemických vlivů (vyšší teplota, ozáření, roztoky kyselin, zásad) dochází k ireversibilním změnám terciální struktury, nastává DENATURACE, bílkovina ztrácí biologickou aktivitu

Zástupci
Jednoduché bílkoviny
Skleroproteiny (fibrilární bílkoviny)
• bílkoviny s vláknitou strukturou, nerozpustné ve vodě, stavební materiál živočišných organismů, např. :
o kolagen je obsažen v kůži, šlachách, chrupavkách, kostech, tvoří asi třetinu všech bílkovin v živočišných organismech
o kreatin je součástí vlasů, nehtů, kůže, peří"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47d43e1326b6a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Bilkoviny.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse