Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bílkoviny - molekuly v nás 3/3

Bílkoviny - molekuly v nás 3/3Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Heslovitá maturitní otázka z chemie popisuje vlastnosti, funkce a členění bílkovin a blíže se zabývá aminokyselinami a peptidy. Předchozí část série naleznete zde Cukry - molekuly v nás 2/3.

Obsah

1.
Bílkoviny obecně
2.
Funkce bílkovin
3.
Dělení bílkovin
4.
Vlastnosti
5.
Aminokyseliny
6.
Peptidy
7.
Burietova reakce

Úryvek

"Makromolekulární látky složené z velkého počtu aminokyselinových zbytků. V tkáních vyšších organismu více než 80%. Rostlinné organismy menší množství (více polysacharidu). Vytvářeny pouze rostlinami z anorganických dusičnanů.
Živočichové je přijímají v potravě, v trávicím ústrojí je rozkládají na AMK, ze kterých tvoří bílkoviny vlastní.
Složeny z C (50%), O (24%), N (18%), H (6%), S, aj.
Funkce:
• Stavební (skleroproteiny)
• Katalytická (enzymy)
• Regulační (hormony)
• Obranná (protilátky)
• Transportní (hemoglobin, transferin)
Dělení :
I. Jednoduché - obsahují jen peptidové řetězce
- dělení podle uspořádání řetězce
fibrilární – vláknitá struktura(skleroproteiny)
globulární – kulovitý tvar(sferoproteiny)
II. Složené - v peptidovém řetězci je zabudovaná tzv. prostetická skupina
(nebílkovinná část)
- dělení podle prostetické skupiny: glykoproteiny,
chromoproteiny, metaloproteiny, lipoproteiny,
nukleoproteiny, fosfoproteiny
Vlastnosti
• vlastnosti bílkovin jsou dány jejich strukturou a určují jejich funkci v organismu
• jsou to pevné látky, jejich rozpustnost ve vodných roztocích je závislá na struktuře
• pokud jsou rozpustné, tvoří koloidní roztoky (od pravých roztoků se liší velikostí rozptýlených částic)
• VYSOLOVÁNÍ (zvyšování koncentrace soli) koloidních roztoků bílkovin způsobuje vyloučení bílkovin z roztoku ve formě sraženiny tzv. KOAGULACE, může být vratná nebo nevratná
• účinkem některých fyzikálních nebo chemických vlivů (vyšší teplota, ozáření, roztoky kyselin, zásad) dochází k ireversibilním změnám terciální struktury, nastává DENATURACE, bílkovina ztrácí biologickou aktivitu."

Poznámka

Součástí práce je tabulka a grafické znázornění chemických reakcí o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513723e857ca6.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
Bilkoviny_molekuly_v_nas_III.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse