Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Biologie - maturitní otázky

Biologie - maturitní otázky

Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o komplet maturitních otázek z biologie. Text seznamuje nejen s buňkou, jejím rozmnožováním a metabolismem, včetně předbuněčných organismů, ale také s nižšími a vyššími rostlinami, i vegetativními orgány. Charakterizuje životní funkce rostlin a jednotlivé třídy živočišné říše. Zmiňuje základní pojmy z ekologie.

Obsah

1.
Buňka
1.1.
Historie
1.2.
Rozdělení
1.3.
Chemické složení buňky
1.4.
Struktura buňky
2.
Rozmnožování buněk
2.1.
Dělení jádra (karyokineze)
2.2.
Dělení buněk (cytokineze)
2.3.
Buněčný cyklus
3.
Metabolizmus buňky
3.1.
Výměna látek mezi buňkou a prostředím
3.2.
Způsoby přenosu
3.3.
Osmotické jevy
3.4.
Získávání látek a energie
3.5.
Uvolňování E
3.6.
Syntéza složitých molekul
4.
Předbuněčné organizmy - viry
5.
Nižší rostliny (Protobionta) = Řasy (Algae)
5.1.
Význam, stavba, rozdělení
6.
Kontinuita života
6.1.
Vznik a vývoj Země
6.2.
Vznik života na Zemi
6.3.
Vývoj organizmů
7.
Rostlinná pletiva
7.1.
Vznik, rozdělení
7.2.
Dělivá pletiva (meristémy)
7.3.
Trvalá pletiva
8.
Vegetativní orgány
8.1.
Stonek (kaulom)
8.2.
List (fylom)
9.
Vyšší rostliny
9.1.
Ryniofyty
9.2.
Mechorosty
9.3.
Kapraďorosty
9.4.
Nahosemenné rostliny
9.5.
Krytosemenné rostliny
10.
Životní funkce rostlin
10.1.
Minerální výživa
10.2.
Látkový a energetický metabolizmus
10.3.
Růst a regulace
11.
Prvoci (Protozoa)
11.1.
Praprvoci
11.2.
Výtrusovci
11.3.
Hmyzomorky
11.4.
Výtrusenky
11.5.
Nálevníci
12.
Houby, žahavci, žebernatci
13.
Ploštěnci, hlísti, měkkýši
14.
Kroužkovci, členovci, hmyz
15.
Ostnokožci, pláštěnci
16.
Bezlebeční, kruhoústí
17.
Paryby, ryby
18.
Obojživelníci, plazi
19.
Ptáci, savci
20.
Fylogeneze orgánových soustav živočichů
20.1.
Trávení
20.2.
Metabolizmus
20.3.
Termoregulace
20.4.
Dýchání
20.5.
Tělní tekutiny
20.6.
Vylučování
20.7.
Opěrné struktury
20.8.
Pohyb
20.9.
Řízení organismu
20.10.
Rozmnožování
21.
Houby (fungi, mykos)
22.
Ekologie
22.1.
Ekologická
22.2.
Areál
22.3.
Ekologická nika
22.4.
Biotop
22.5.
Lokalita
22.6.
Populace
22.7.
Společenstvo = biocenóza
22.8.
Biomy
22.9.
Ekosystém
22.10.
Biosféra
22.11.
Člověk a prostředí

Úryvek

"= základní stavební a funkční jednotka všech živých organizmů ( cytologie).

Historie: objev mikroskopu  možnost zkoumání buňky (b.)
Malpighi (2.pol. 17. stol.) - pozoroval b. živočišných tkání
Purkyně, Schwann, Schleiden (pol. 19. stol.) - formulována buněčná teorie
 b. je otevřený systém (udržuje kontakt s prostředím), schopnost autoreprodukce, hierarchicky uspořádaný (molekuly  komplexy molekul  organely)

Rozdělení:
 prokaryotická buňka - bakterie, sinice
obsahuje pouze jednoduché ribozomy a granula (zásobní látky)
kruhová molekula DNA (chromozom) neohraničena membránou, plazmidy (přídatné DNA)
buněčná stěna (BS) - murein (bílkov. a sacharid. povahy)
u fotosyntetizujících buněk - tylakoidy (uskutečňují fotosyntézu)
 eukaryotická buňka
houby: BS - chitin
rostliny: BS - celulóza, plastidy, vakuoly (ne lysozomy)
živočichové: nemá BS, lysozomy (ne vakuoly)

Chemické složení buňky
 prvkové - makrobiogenní prvky - C, O, H, N, S, P, ... / mikrobiogenní prvky - Cu, B, Co, Zn, I, ...
 sloučeniny: voda (60% - 90%) - rozpouštědlo
anorganické látky (0,5 - 3)
organické látky (10 - 40): bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, ...


Struktura buňky povrchové struktury (cytoplazm. membrána, buněčná stěna, jiné obaly)
cytoskelet, cytoplazmy, organely
jádro

1. Membránové struktury
struktura biomembrány - fosfolipidy + bílkoviny
fosfolipidy tvoří dvojvrstvu opačně orientovaných molekul - základní kostra biomembrány
bílkoviny nepravidelně rozmístěny v membráně - transportní funkce
biomembrána na povrchu - buňky (cytoplazmatická m.)
jádra (jaderná m.)
organel (ER, Golgiho k., lysozom, vakuola, + mitochondrie a plastidy - ještě vnitřní m.)

Membránové organely
 endoplazmatické retikulum (ER) - soustava propojených měchýřků a trubiček, ohraničené jednou membránou
drsné ER - na povrchu ribozomy  syntéza bílkovin
hladké ER - bez ribozomů  syntéza lipidů a glykogenu; ve svalových buňkách"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
V práci je použito velké množství zkratek.
Škoda, že není uvedeno, ze kterých skript jsou otázky vypracovány.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17158
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse