Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Biologie: organismus, buňka, viry, rostliny, houby, prvoci

Biologie: organismus, buňka, viry, rostliny, houby, prvoci

Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z gymnaziálních hodin biologie podávají heslovitým způsobem základní informace o vybraných tématech z oblasti živých organismů. Charakterizují abiotické podmínky života organismů a vystihují obecné vlastnosti živých soustav. Poté popisují prokaryotní a eukaryotní buňku a sledují stavbu a členění virů a bakterií. Po přehledu řas a výtrusných rostlin charakterizují semenné rostliny a informují o pletivech a rostlinných orgánech. Dále se zabývají životními projevy rostlin, houbami a prvoky.

Obsah

1.
Organismy a prostředí
1.1.
Abiotické podmínky
1.1.1.
Sluneční záření
1.1.2.
Teplota
1.1.3.
Atmosféra
1.1.4.
Hydrosféra
1.1.5.
Pedosféra
2.
Obecné vlastnosti živých soustav
2.1.
Organismus
2.2.
Obecné vlastnosti organismů
2.3.
Druh
2.4.
Chemismus
2.4.1.
Prvkové složení
2.4.2.
Látkové složení
2.5.
Rozmnožování
2.5.1.
Asexuální
2.5.2.
Sexuální
2.6.
Pohlaví
2.7.
Přídatné pohlavní orgány
2.8.
Pářící orgány
2.9.
Gametogeneze
2.10.
Páření
2.11.
Oplození
2.12.
Rodozměna
2.13.
Řízení rozmnožování
3.
Buňka
3.1.
Prokaryotní buňka
3.1.1.
Buněčné povrchy
3.1.2.
Organely
3.2.
Eukaryotní buňka
3.2.1.
Buňečné povrchy
3.2.2.
Organely
3.3.
Srovnání prokaryotní a eukaryotní buňky
3.4.
Buněčný cyklus
3.4.1.
Interkineze
3.4.2.
Karyokineze
3.4.3.
Cytokineze
4.
Viry a prokaryota
4.1.
Viry
4.1.1.
Základní stavební částice
4.1.2.
Vývoj
4.1.3.
Typy
4.2.
Prokaryota
4.2.1.
Prokaryotní buňka
4.2.2.
Bakterie
4.2.2.1.
Charakteristika
4.2.2.2.
Nemoci
5.
Řasy a výtrusné rostliny
5.1.
Nižší rostliny
5.2.
Vyšší rostliny
5.3.
Červené řasy
5.4.
Hnědé řasy
5.5.
Obrněnky
5.6.
Krásnoočka
5.7.
Zelené řasy
5.8.
Ryniofyty
5.9.
Mechorosty
5.10.
Kapraďorosty
5.10.1.
Sporofyt
5.10.2.
Gametofyt
6.
Semenné rostliny
6.1.
Taxonomie
6.2.
Krytosemenné
6.2.1.
Dvouděložné
6.2.2.
Jednoděložné
7.
Pletiva a rostlinné orgány
7.1.
Členění
7.1.1.
Schopnost dělení
7.1.2.
Buněčná stěna
7.1.3.
Funkce
7.1.3.1.
Krycí
7.1.3.2.
Vodivá
7.1.3.3.
Základní
7.2.
Orgány
7.2.1.
Kořen
7.2.2.
Stonek
7.2.3.
List
7.2.4.
Květ
7.2.5.
Plod
8.
Životní projevy rostlin
8.1.
Výživa
8.1.1.
Autotrofní
8.1.1.1.
Vodní režim
8.1.1.2.
Vedení a výdej vody
8.1.2.
Heterotrofní
8.2.
Metabolismus
8.2.1.
Anabolismus
8.2.2.
Katabolismus
8.3.
Růst a vývoj
8.4.
Rozmnožování
8.5.
Dráždivost a pohyby
9.
Houby
9.1.
Funkční jednotky
9.2.
Stavba těla
9.3.
Rozmnožování
9.4.
Význam
9.5.
Taxonomie
10.
Prvoci a diblastica
10.1.
Prvoci
10.1.1.
Charakteristika
10.1.2.
Taxonomie
10.2.
Diblastica
10.2.1.
Taxonomie

Úryvek

"1. Organismy a prostředí

- Podmínky abiotické a biotické
- ABIOTICKÉ
o Sluneční záření
 Na Zemi dopadá 50% (oblačnost atp.)
 Solární konstanta = 1,38 kj/m2 za sekundu
 elmg vlnění s krátkou vl délkou
 proud fotonů 800 – 760 nm viditelné
 290 – 5000nm
 UV
• Zachycené ozon vrstvou
• Male dávky pozitiv (7 dihydrocholesterol  vit D)
• Velké dávky negativ (brzdí růst rostlin, melanomy)
 Viditelné
• Důležitá kvalita a barva
• Zdroj E pro fotosynt
• Důležitý vliv  vyvolává pohyby rostlin (tropismy a nastie)
• Ovlivňuje aktivitku
• Vnímání prostoru (vývoj typů očí)
 IČ
• Většina pohlcena atmosférou
• Světelný režim – periodický – podmiňuje sezoónnost živ projevů
• Rostliny: veget  repre (krátkodenn X dlouhodenn)
• Živočichové: rozmn  hnízdění / migrace (tahy, pelichání
o Teplota
 Optima 15 – 30
 Min -5
 Max 60
 Poikilotermní (exo) / homoiotermní (ento)
 Studenomilné (extrémy – ženušky, sinice)
 Teplomilné (řasy)
 Eurytermní (vysoká snášenlivost ke změnám)
o Atmosféra
 Působí na org chem složení a fvl
 21% 0,034% 1% 0,001%
 Fvl: tlak (parciální), hustota, proudění (opylení, létání)
o Hydrosféra
 Voda povrch + ledovce + podzemní(puklinová, přílivová)
 3% sladké  2/3 v ledovcích (1% k dispozici org)
 Koloběh
• Krátký
• Dlouhý
o Voda proteče vrstvami a zůstane v podzemí, energ poskytuje slunce
 Biol zvl vody
• Rozp, transp, el děje, termoreg, prostředí, zdroj H
 Hodně citliv na S vody – stínomilné
 Málo citlivé – hmyz
 Limitujícíc faktory
• Obsah kyslíku (klesá s růstem teploty)
• Mizení slunečního vitu (50 – 100m)
• Teplota
• S solí
o Pedosféra
 Půda – napovrch vrstva litosféry
• Složitý disperzní systém na rozh mezi živou a neživou
• Půdotvr proces – dlouhej (1cm – 200 – 500 let)
 Složení
• Úlomky mateční horniny (živiny)
• Humus
• Vzhuch
• Voda
 Fce
• Potrava
• Podmiňuje pH humusu
• Vysoká tep kapacita (tlumí kolísání teplot)
• Zadržuje vodu
 Půdní společ = EDAFON
• Rostliny (kořeny, mkroorg – prvoci, bakt, sinici..)
• Živočichové (žížaly, hmyz, larvy, hravoš, krtek…)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je tabulka a nákresy o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24104
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse