Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Biologie pro studenty medicíny - vypracované otázky

Biologie pro studenty medicíny - vypracované otázky

Kategorie: Biologie, Medicína

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o souhrn vypracovaných otázek z biologie určený pro studenty medicíny. Text heslovitě seznamuje s buňkami, jejich dělením a vzájemným srovnáním, s bílkovinami, DNA či RNA. Dále charakterizuje například mitochondrii, endoplazmatické reticulum nebo buněčný cyklus. V závěrečné kapitole se věnuje transkripci, jejímu významu a regulaci.

Obsah

1.
Životní cyklus a molekulární biologie virů
1.1
Podbuněčné organismy
1.2
Reprodukce virů
2.
Struktura a základní klasifikace virů
2.1
Skupiny
3.
Srovnání eukaryotické a prokaryotické buňky (b.)
3.1
Prokaryontní buňka
3.2
Buňky eukaryontní
3.3
Srovnání buňky eukaryotní a prokaryontní
4.
Srovnání živočišné a rostlinné buňky
5.
Základní biochemické složky eukaryotické buňky
6.
Základní struktura bílkovin
6.1
Primární struktura
6.2
Sekundární struktura
6.3
Terciární struktura
6.4
Kvartérní struktura
7.
Funkce bílkovin
7.1
Stavební
7.2
Enzymové
7.3
Chaperony
7.4
Proteazomy
8.
Struktura a funkce DNA
9.
Struktura a funkce RNA
9.1
rRNA
9.2
mRNA
9.3
tRNA
10.
Energetický metabolismus eukaryotických buněk
10.1
Pochody buněčného dýchání
10.2
Fotosyntéza
11.
Základní struktura biomembrán
12.
Principy transportu látek přes biomembrány
13.
Cytoskeletální systém buňky
13.1
Cytoskelet
14.
Mikrotubulární systém
15.
Systém středních filament
15.1
Intermediální filamenta
15.2
Funkce
16.
Mikrofilamenta
17.
Molekulární motory a vnitrobuněčný transport
17.1
Struktura
17.2
Vnitrobuněčný transport
17.3
Améboidní pohyb
17.4
Kinocílie
17.5
Svalový pohyb
18.
Struktura a funkce buněčného jádra
19.
Struktura a funkce mitochondrií
19.
Mitochondrie
20.
Principy vezikulárního transportu
21.
Struktura a funkce endoplazmatického retikula a Golgiho komplexu
21.1
Endoplazmatické reticulum
21.1.1
Drsné
21.1.2
Hladké
21.2.
Golgiho komplex
23.
Struktura, funkce a biogeneze ribozomů
24.
Buněčný cyklus
24.1
Fáze
25.
Regulace buněčného cyklu
25.1
Kontrolní uzly
26.
Replikace DNA
26.1
Elongace
26.2
Okazakiho fragmenty
28.
Regulace genové exprese u prokaryot
28.1
Operon
28.2
Operonová teorie
29.
Regulace genové exprese u eukaryot
29.1
Regulace transkripce
30.
Základní typy signálů přijímaných buňkou
30.1
Obecný princip buněčné komunikace
32.
Struktura a funkce extracelulární matrix
34.
Odpověď buňky na poškození
34.1
Stres
34.2
Mechanismy buněčného poškození
35.
Buněčná smrt
35.1
Smrt (=nekróza)
35.2
Apoptóza
36.
Stárnutí na buněčné úrovni
36.1
Zástava replikace
37.
Stavba protilátek s principy vytváření diversity protilátek
37.1
Imunitní systém, struktura a funkce, histokompatibilní komplex, interferony, cytokiny
37.2
Histokompatibílní komplex
37.3
Interferony
37.4
Cytokiny
37.5
Protilátky
37.6
Imunitní reakce a jejich mechanismy
37.8
Imunita specifická a nespecifická
38.
Transkripce - význam a regulace
38.1
Transkripce a postranskripční modifikace, reverzní transkripce

Úryvek

"17 Molekulární motory a vnitrobuněčný transport
- struktura - jeden polypeptidový řetězec vytváří motorovou a druhý koncovou doménu
- motorová doména má ATPázovou aktivitu a kontaktuje cytoskeletární systém na kterém se motor pohybuje
- koncová doména - vazebná místa pro ligandy, které ovlivňují fci. motoru
- mikrotubulové motory - kinesiny, dynein
- mikrofilamentové - myoziny ( I - jedna doména, II - dvě domény )
-mechanismus pohybu motorů - pohyb na základě ATP → dokud je pohybují se
- posun vždy o určitou vzdálenost
- motor se po vláknu pohybuje pouze pokud je někde upevněno, pokud není je upevněn motor a ten poté posouvá celým vláknem, velmi často jsou motory vázány pevně na jedno vlákno a svou motorickou doménou kontaktují vlákno k němu paralelní a poté dochází k posuvu obou vláken navzájem ( jeden vůči druhému ) = klouzání mikrotubulů ( = sliding )
- nejvýznamnější vnitrobuněčný transport, pohyb chromosomů při mitóze a cytokineze a lokomoce ( pomocí kinocílií nebo améboidního pohybu )
- pohyb je realizován pomocí cytoskeletu , který mění chem. energii na kinetickou či polohovou a umožňuje aktivní pohyb ( děje se pomocí asociovaných proteinů od mikrotubulů či mikrofilamenta )
- tyto asociované proteiny se nazývají motorové proteiny ( molekulové motory ), jsou vždy oligomerní a energii chemickou získávají štěpením ATP = ATPázy, po získání energie se poté posouvají po vláknech
- vnitrobuněčný transport = organisované přemísťování membránové či jiné struktury z
jednoho místa na druhé → sekreční váčky Golgiho komplexu
- na pohybu se podílejí mikrotubuly, mikrofilamenta a jejich molekulové motory
- pro většinu cytoplasmatických mikrotubulů je centrem centrosom ( MTOC) z něhož vychází vlákno k periferii, u centrosomu je - konec na periferii + konec
- kinesiny = transport od - konce na + konec
- dyneiny = transport od + konce na - konec
- pravidelné proudění cytoplasmy = cyklóna → charakteristická pro rostlinné bb., umožňuje ji klouzání mikrofilamenta po sobě ( pomocí myozinů ) a jejich posun vůči plazmatické membráně
- améboidní pohyb - pohyb b. po pevné podložce
- pohybují se tak améby, leukocyty, fibroblasty
- vysílání výběžků → pseudopodie, lamelipodie ( tekné ploché výběžky ) / filopodie ( vláknité výběžky ) ve směru pohybu b.
- můžeme k nim řadit i fagocytózu ( X ne vždy spojena s lokomocí b. )
- nezcela jasně objasněm, odlišný u různých bb., pravděpodobně velký vliv asociovaných proteinů
- kinocílie = bičíky, řasinky
- podmíněn klouzáním mikrotubulů poháněný molekulovým motorem ( axonemální dynein
- mikrotubuly uspořádány, tak aby při klouzání nedocházelo k prodlužování ,ale k ohýbání
- v buňce zakotveny v bazálních tělískách ( MTOC )
- hlavní strukturou axonema = svazek mikrotubulů svázaný asociačními proteiny → dva centrální mikrotubuly a okolo nich 9 mikrotubulových dubletů ( ty z podvlákna A - 13 protofilamnent a podvlákna B - 10 protofilament )
- mutace v tubulinových genech vedou k odchylkám ve vnitřním uspořádání kinocílií a tím k jejich nefunkčnosti → azoospermi ( nepohyblivé ), Kartegenův syndrom ( nepohyblivost řasinek dýchacího epitelu
- svalový pohyb - pohyb myozinu po mikrofilamentech soustředěný v diferenciovaných svalových bb. ( specializovány na přeměnu energie chemické v mechanickou
- sarkomera = kontraktilní element bb. kosterní svaloviny ( jejich myofibril )
- tvořena tenkými a tlustými filamenta + řadou dalšího proteinů ( troponin, tropomyozin, titin, nebuli… )
- princip kontrakce je klouzání filamenta způsobené pohybem myozinových hlaviček po mikrofilamenta
- toto teleskopické zasouvání je umožněno antiparalelní orientací myozinových vláken"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Součástí je několik obrázků a schémat. Délka čistého textu je cca 27 stran. Rozsah délky jednotlivých otázek je 0,5 - 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19813
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse