Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Biosorbenty pro těžké kovy

Biosorbenty pro těžké kovy

Kategorie: Mikrobiologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o možnostech využití metody odstraňování kovů z roztoků pomocí biomasy a jiných organických materiálech. Dále je zde uvedena stručná historie a též způsob vázání a vyvazování těchto kovů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Biosorpce kovů
2.1
Akumulace kovů biomasou
2.2
Použití biomasy jako sorbetu těžkých kovů
2.2.1
Bakterie
2.2.2
Kvasinky
2.2.3
Plísně
2.2.4
Řasy a vodní rostliny
3.
Závěr
4.
Použitá literatura

Úryvek

"2.2 Použití biomasy jako sorbetu těžkých kovů
Výzkum v oblasti odstraňování kovů z roztoků se zaměřuje samozřejmě na organismy, které jsou schopné akumulovat velká množství kovů. Často nelze zanedbat ani ekonomické hledisko, a proto jsou intenzivně zkoumány i odpadní biomasy z různých průmyslových odvětví. Zajímavým zdrojem biomasy jsou také organismy z řek, jezer, moří a oceánů.

2.2.1 Bakterie
Mnohé bakterie tvoří polysacharidový obal, tzv. glykokalyx, a díky němu jsou schopné akumulovat velké množství kovů. Polymery v glykokalyxu mohou často vázat velké množství kademnatých, měďnatých, olovnatých a jiných iontů. K jejich zajímavým producentům patří například bakterie Klebsiella aerogenes, Pseudomonas putida, Arthrobacter viscosus, Enterobacter aerogenes či Zooglea ramigera. Tyto bakterie jsou běžnou součástí aktivovaných kalů, kde se díky glykokalyxu velkou měrou podílejí na akumulaci kovů z odpadních vod. Například gramnegativní bakterie Zooglea ramigera může vázat více než 300 mg mědi nebo kadmia, 70 mg olova nebo 800 mg uranu/gram suché hmotnosti biomasy. Kmeny Klebsiella aerogenes, které tvoří extrémní množství polysacharidů, odstraňují kadmium lépe než kmeny Pseudomonas putida a Arthrobacter viscosus 1.
Biomasa Bacillus species, která vzniká jako odpad z fermentačních výrob, vykazuje velmi dobré vazebné vlastnosti pro řadu kovů. Po její úpravě louhem, což zvyšuje její akumulační schopnost, a následném zesítění, může být z této biomasy vyroben sorbent, který není selektivní, ale může akumulovat kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U a Zn) s velkou účinností. Jiným sorbentem, který je založený na této biomase, je přípravek AMT-BIOCLAIM. Tento biosorbent vykazuje velkou kapacitu akumulace pro mnoho kovových iontů, snáší široké rozmezí pH, je účinný při teplotách 4 až 90 °C a má nízkou afinitu k vápenatým a horečnatým iontům.
Bakterie Citrobacter species jsou schopné srážet velké množství kademnatých a jiných dvojmocných kovových iontů na buněčném povrchu ve formě fosforečnanů. Jiné bakterie, například rodů Desulphovibrio, Desulphotomaculum, Thiobacillus nebo Klebsiella, mohou kovové ionty vysrážet ve formě sulfidů kovů.
Anaerobní kultura Enterobacter cloacae může redukovat chromany na chromité ionty. Proces je striktně anaerobní, při aeraci redukce neprobíhá. Účinnost procesu je také velmi závislá na koncentraci buněk v roztoku. Při koncentraci 3 x 109 buněk na mililitr jsou chromany o koncentraci 10 mM CrO42- kompletně zredukovány za 12 hodin.1
Mnoho dalších bakteriálních rodů a kmenů bylo a je zkoumáno pro své schopnosti odstraňovat kovy z roztoků. Mezi ně patří například zástupci rodů Escherichia, Bacillus, Pseudomonas, Thiobacillus, Micrococcus, Azotobacter, Acinetobacter, Mycobacterum nebo Streptomyces 1.

2.2.2 Kvasinky
Nejlépe prozkoumaným kvasničným druhem je druh Saccharomyces cerevisiae, avšak jeho jednotlivé kmeny vykazují mezi sebou značné rozdíly v akumulaci jednotlivých kovů. Pro srovnání kmenů Saccharomyces cerevisiae, získaných z aerobních (pekařské droždí) a anaerobních kultur (pivovarské kvasnice), se používají kvasinky ve stádiu exponenciálního růstu. Kvasinky kultivované za aerobních podmínek vykazují větší akumulační schopnosti pro kadmium, měď a zinek než kvasinky kultivované anaerobně. Opačně tomu je při vazbě uranu, kdy jsou výrazně úspěšnější pivovarské kvasinky. Velký vliv na akumulaci kovů má také způsob kultivace a obsah jednotlivých živin v médiu. Pokusy provedené s přidáním glukosy nebo cysteinu do růstového média vedou často k získání kvasinek, které více akumulují kovy než kvasinky kultivované na standardním médiu. Akumulaci zinku u těchto kvasinek lze zvýšit přídavkem fosfátu do růstového média 3."

Poznámka

Část práce pochází z této URL: http://w1.vscht.cz/kch/kestazeni/sylaby/model.pdf

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9446
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse