Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bioterorismus

Bioterorismus

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá bioterorismem. Nejdříve vymezuje pojem bioterorismus, poté informuje o způsobech šíření biologických agens, včetně historie jejich použití. Seznamuje s prevencí a představiteli bioterorismu. Tyto biologické činitele charakterizuje spolu s mechanismy jejich šíření. Věnuje se projevům infekce, i biologické obraně.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmu
3.
Způsoby šíření biologických agens
4.
Historie použití biologických agens
5.
Prevence
6.
Představitelé bioterorismu
7.
Charakteristika biologických agens
8.
Mechanismy šíření biologických agens
9.
Projevy infekce
10.
Biologická obrana
11.
Použitelná biologická agens
12.
Závěr

Úryvek

" Mechanismy šířen biologických agens:

Vzduchem - vzdušná cesta hraje hlavní roli při vniknutí do lidského organismu nosem a ústy. B-agens je nejčastěji ve formě aerosolu. Aerosol představuje v ovzduší či plynech rozptýlenou suspenzi tuhých nebo tekutých částic obsahující živé patogenní mikroorganismy. Nejčastěji má podobu kouře. Velikost částic aerosolu je v průměru od 1 do 5 mikrometrů. Tyto částice pronikají hluboko do dolních dýchacích cest, kde se usazují. Prvními příznaky po inhalaci jsou kýchání a kašlání. Díky vysoké prokrvenosti plic se biologická agens může po průniku do krevního řečiště dále šířit krví do celého organismu. Aerosoly mikrobů a toxinů nejsou našimi smysly zachytitelné. Další výhodou aerosolu je široké pokrytí, velice obtížná diagnostika a vzestup závažnosti a úmrtnosti jednotlivých forem onemocnění. Inhalační mechanismus šíření biologických agens je potenciálně nejzávažnější, vzhledem k možnosti zasažení velkého množství lidí. B-agens mohou být na místo určení dopravena v suché nebo vlhké formě. Suchý prášek má lepší rozptylové vlastnosti a lépe se skladuje. Současným příkladem je rozesílání jednotlivých rezistentních forem B-agens poštou do míst, která jsou mediálně silně sledována. Na druhou stranu suchá výroba vyžaduje vyšší úroveň technologie výroby. Biologický aerosol může být vyráběn různými způsoby. Například rozptylovým zařízením umístěným na dopravní prostředek. Jde o tzv. „lineární zdroj kontaminace“. Závisí na intenzitě a směru větru. Všichni, kdo se nachází v prostoru zasažení, mohou být infikováni. Druhým způsobem je stabilní rozprašovač a je to tzv. „bodový zdroj kontaminace“. Využitelnost toho způsobu kontaminace osob spočívá v omezeném prostoru či v budovách; např. umístěním rozprašovacího zařízení do okruhu ventilace v budově, tak dojde k zasažení osob vně budovy a není závislý na povětrnostních podmínkách a dojde ke kontaminaci omezeného počtu osob.
Požití - k tomuto způsobu vniknutí do lidského organismu dochází nejčastěji požitím uměle kontaminované vody či potravin. I tento způsob je považován za významnou cestu pro šíření biologických agens a uskutečňoval by se pravděpodobně diverzí - vniknutím do skladů potravin, popř. potravinářských závodů a úpraven vody. Nebezpečná je nejen pitná voda ale i voda na koupání, mytí atp.. Ve vodě mohou některá B-agens přežívat několik měsíců. Vzhledem k tomu, že ve vodě dochází k velkému naředění, uplatňuje se tento způsob šíření tam, kde stačí ke vzniku nákazy malé množství mikroorganismů. Touto cestou se nejčastěji šíří střevní infekce, například cholera. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17320
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse