Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Blokové řízení

Blokové řízení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce informuje o souvislostech zvláštního druhu řízení o přestupcích, blokového řízení. Po vyzdvihnutí jeho významného znaku, rychlosti a hospodárnosti oproti běžnému řízení o přestupcích, popisuje případy, v nichž jej lze a nelze využít. Jmenuje subjekty, které jsou oprávněny ukládat pokuty v blokovém řízení, a podává přehled oblastí, v nichž se toto řízení uplatňuje. V závěrečné části zmiňuje účel a náležitosti pokutových bloků a hodnotí výhody blokového řízení.

Obsah

1.
Úvod: blokové řízení
2.
Kdy může být použito blokové řízení
3.
Co nelze řešit blokovým řízením
4.
Kdo může pokutu uložit
5.
Kde se blokové řízení využívá a které orgány ho projednávají
6.
Pokutové bloky
7.
Závěr

Úryvek

"Úvod.
Blokové řízení, které je upraveno v ustanoveních v § 84 až 86 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, je zvláštním druhem řízení o přestupcích, představuje jakousi zjednodušenou variantu řízení o přestupcích. Danými ustanoveními je zákon upraven zákonodárcem s ohledem na hospodárnost a rychlost vyřízení, kterou nabízí právě možnost blokového řízení. U přestupku je také nutné, aby nabyl právní moci do jednoho roku od spáchání, jinak je promlčen, zatímco blokové řízení nabývá právní moci ihned.

Kdy může být použito blokové řízení.
Aby mohl být přestupek projednán v blokovém řízení, je nutno splnit zákonem stanovené podmínky a sice že přestupek musí být spolehlivě zjištěn, tedy nestačí pouze domluva a také je předpokladem k blokovému řízení, že je obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou (k tomuto obdrží poštovní složenku) s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Převzetí tohoto bloku pachatel přestupku potvrdí. Proti pokutě uložené v blokovém řízení se není možno odvolat a to z důvodu, že zákonodárce předpokládal, že opravného prostředku není třeba za situace, jelikož pachatel přestupku dobrovolně zaváže ke splnění pokuty mu v blokovém řízení uložené. Zákonem je také nastavena maximální uložená výše pokuty v blokovém řízení, je to 1000 Kč, tato výše platí, pokud zákon o přestupcích nebo jiný zákon nepřipouští uložit pokutu vyšší.

Co nelze řešit blokovým řízením.
Z projednávání v blokovém řízení jsou vyloučeny tzv. návrhové přestupky:
• přestupky urážky na cti
• přestupky mezi osobami blízkými
• přestupky proti majetku
tyto přestupky lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka podaný příslušnému správnímu orgánu a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Kdo může pokutu uložit.
Osoby, které jsou ze zákona oprávněny k ukládání pokut v blokovém řízení, se na žádost musí prokázat služebním nebo jiným průkazem, z kterého toto oprávnění vyplývá. Osoby, které jsou pověřeny k ukládání pokut oprávněnými osobami, musí tuto skutečnost prokázat na základě pověřovacího dokladu, jež jim k tomuto účelu byl vystaven. Mezi osoby oprávněné k ukládání pokut v blokovém řízení patří orgány:
• Policie České republiky,
• Orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a
• Orgány hygienické služby
• Obecní policie "

Poznámka

Součástí práce jsou dvě ukázky blokové pokuty o rozsahu cca 3/4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22861
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse