Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bozkovské jeskyně

Bozkovské jeskyně

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o Bozkovských dolomitových jeskyních, věnuje se jim převážně z geologického a geomorfologického hlediska. Ve zkratce se zmiňuje o historii jejich objevování, informuje o jejich lokalizaci, geologickém složení, tektonice, či krápníkové výzdobě.

Obsah

1.
Historie objevování
2.
Lokalizace a geomorfologie
3.
Geologie
4.
Jeskyně
4.1.
Stará Bozkovská jeskyně
4.2.
Nová Bozkovská jeskyně
5.
Základní informace o prohlídce a otvírací době
5.1.
Plánek Bozkovských dolomitových jeskyní
6.
Seznam zdrojů

Úryvek

"1. Lokalizace a geomorfologie
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou součástí jednoho z krasových ostrovů, nalézajících se v oblasti Bozkov – Jesenný v Krkonoších. Geograficky se zájmová oblast o rozloze 13 km2 nachází ve východní části Železnobrodské pahorkatiny. Na západě je omezena tokem Kamenice, na jihovýchodě a jihu tokem Staroveského potoka (zvaný též Helkovický) a dolním tokem Vošmendy. Leží na území okresu Semily a zahrnuje katastry obcí Jesenný (s osadami Bohuňovsko, Vraštilov, Trojánky), Bozkov (osada Domáň), Roztoky (s osadami Koutsko a Dolenec) a Helkovice (osada Šachovec). Jedná se o členitý podhorský terén s hlubokými zářezy vodních toků (Kamenice na severním okraji území teče v nadmořské výšce 290 – 320 m), nad nimiž leží zvlněný plošinný reliéf (400 – 500 m n. m.). Území přísluší povodí Jizery.

2. Geologie
Geologicky náleží zájmová oblast k železnobrodskému krystaliniku. Vystupují v ní epizonálně metamorfované horniny, jejichž stáří je ordovik a silur, případně devon. Ordovik je zastoupen jen na západním okraji území a to sericitickými a kvarcitickými fylity. Do siluru jsou řazeny grafitické fylity, sericiticko-chloritické fylity s vápencovým souvrstvím a vulkanický komplex.
Z pokryvných útvarů se na území uplatňují terciérní zvětraliny na plošinách (400 – 480 m n. m.) a relikt sladkovodní sedimentační pánve v Jesenném. Kvartérní sedimenty jsou vázány převážně na pleistocénní údolí Kamenice, Vošmendy a jejich přítoků.
Z tektonického hlediska je oblast považována za oblast s izoklinálními makrovrásami osních směrů zhruba SZ – JV s vergencí k JZ. Tyto struktury jsou výrazně porušeny mladšími příčnými dislokacemi směru SV – JZ a podélnými dislokacemi směru SZ – JV.
Jeskyně jsou situovány v čočce vápnitého dolomitu, která vystupuje na povrch 800 m severoseverovýchodně od Bozkova. Vápnité dolomity budují svah „Na vápenici“ a západní údolní stěnu Bozkovského potoka (jsou součástí plošiny o nadmořské výšce průměrně 475 m).
Z povrchových krasových jevů se v tomto území nacházejí pouze mělké závrtovité deprese. Nejvýznamnější je tzv. „propad u borovice“, což je nepatrný zřícený závrt o hloubce přibližně 2 metry.

3. Jeskyně
Stará Bozkovská jeskyně
Tato část podzemních prostor tvoří navzájem propojený jeskynní systém skládající se ze dvou prostorných dómů (Jednička a Bludiště), dvou rovnoběžných chodeb směru SZ – JV (jeskyně Překvapení, U přilby a U panenky) a dalších dvou rovnoběžných chodeb, které jsou na první dvě kolmé (Listopadová jeskyně a část jeskyně Překvapení). Maximální délka rozvinutého podélného profilu Staré jeskyně činí 55 m, maximální délka příčného profilu 20 m.
Nadmořská výška vchodu, který se nalézá v opuštěném stěnovém lomu „Na vápenici“ je 464,4 m. Od něj se otevírá dóm tektonického původu, Jednička, ze kterého obloukovitě pokračuje chodba JV směru, která ústí do plošně rozlehlých prostor, tzv. Bludiště. Ze SZ konce Bludiště pokračují dvě rovnoběžné puklinové chodby s krápníkovou výzdobou o směru SZ – JV. Tento systém je na SZ zakončen příčnou chodbou označovanou jako Listopadová jeskyně, jejíž krápníková výzdoba je asi nejbohatší. SZ část Starých Bozkovských jeskyní navazuje na Bludiště dvěma rovnoběžnými puklinovými chodbami. Jedná se o část jeskyně Překvapení (J) a chodba U přilby a U panenky (S).
Krápníková výzdoba JV části Starých Bozkovských jeskyní je jen nepatrná (pizolity, řídké sintrové pokryvy), ráz jeskynních prostor se mění směrem k SZ, a to co množství i rozmanitosti krápníkové výzdoby. Vyskytují se zde především tzv. podlahové sintry, které jsou formovány v plošné náteky. V jeskyni Překvapení a Listopadové jeskyni se nacházejí četná sintrová jezírka s členitými leknínovitými útvary. Na jejich dně se vyskytují nedokonale vyvinuté jeskynní perly. Hojmé jsou také stalagmity. Stěny pokrývají plošné sintrové náteky a praménkovité stalaktity. Strop je zdoben převážně brčky, která dosahují délky až 40 cm. V krápníkové výzdobě se hojně uplatňují tzv, záclony, které mají na okrajích jemné zoubkování. Zvláštností jsou drobné kapilární krápníčky (Listopadová jeskyně, chodba U panenky), které dosahují délky maximálně 10 cm a mají rozmanité červovitě stočené tvary."

Poznámka

Práce obsahuje 1 mapu, rozsah čistého textu je necelé 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22035
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse