Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Brno Chrlice - obecní zřízení

Brno Chrlice - obecní zřízení

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. Praktická charakterizuje obec Chrlice a její správní orgány. Ukazuje, jakým způsobem rozhodování na úrovni obce probíhá, jakými zákony je omezena a vymezena a na základě jakých dokumentů je možné se o tomto jednání a jeho výsledcích, popřípadě o činnosti obecního úřadu dozvědět. V praktické části pak autorka aplikuje terminologii a zákony na skutečném uspořádání správních orgánů obce Chrlice.

Obsah

Úvod
1.
Teoretická část
1.1.
Definice pojmů, právní předpisy a normy využité v práci
1.2.
Působnost obce
1.3.
Orgány obce
1.3.1.
Zastupitelstvo
1.3.2.
Rada
1.3.3.
Obecní úřad
1.3.4.
Starosta
1.3.5.
Výbory
1.3.6.
Komise
1.4.
Dozor nad výkonem samostatné i přenesené působnosti
2.
Praktická část
2.1.
Starosta obce a správní orgány obce Chrlice
Závěr
Použitá literatura
Přílohy
Příloha č. 1. Obec Chrlice
Příloha č. 2. Symboly obce Chrlice
Příloha č.3. Orgány samosprávy obce

Úryvek

“2. Praktická část
V praktické části se budu zabývat obecní samosprávou Chrlic. Nejdřív popíši správní orgány obce, jejich složení a činnost a uvedu, jaká je dostupnost informací o této činnosti správních orgánu pro občany ČR. Uvedu dokumenty, podle kterých se řídí jednání Rady obce Chrlice a jednání zastupitelstva. Dále též připomenu strukturu obecního úřadu.

Městská část Chrlice se nachází v jihovýchodní části území města Brna a sousedí s městskými částmi Tuřany (k.ú. Holásky, Tuřany, Brněnské Ivanovice) a Brno jih (k.ú. Přízřenice, Dolní a Horní Heršpice, Komárov). Na území Brno-venkov sousedí s Modřicemi, Rebešovicemi, Otmarovem, Sokolnicemi a Kobylnicemi. Celé území MČ Chrlice má rozlohu 949 ha, počet obyvatel je 3 176 ( žijí celkem v 693 domech ). Charakterem se jedná o původně zemědělskou vesnici o niž první zmínky pocházejí z 11 století. K městu Brnu byly Chrlice připojeny v roce 1971, kdy se město rozrostlo o řadu příměstských částí. Obec Chrlice byla vytvořena ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. , o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

18 Svoboda, I., Schelle, K.: Základy organizace veřejné správy, KEY Publishing, 2007, str. 119
19 Svoboda, I., Schelle, K.: Základy organizace veřejné správy, KEY Publishing, 2007, str. 120

2.1. Starosta obce a správní orgány obce Chrlice
Samosprávu obce Chrlice tvoří zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta, tajemník obce, rada obce, výbory a komise.
Starostou obce Chrlice je Ing.Vladimír Kučera , je osobou, která veřejně vystupuje jménem obce od doby svého zvolení zastupitelstvem obce v listopadu 2004. Informace o funkcích, které vykonává a stručný životopis s fotografií je uveřejněn na internetových stánkách Chrlic.
Zastupitelstvo obce Chrlice se skládá z 15 volených členů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech patřících do samosprávné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví – li tak zákon. Zastupitelstvo zřizuje a ruší své výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo zřídilo na funkční období 2004 – 2008 tyto výbory:
- Výbor kontrolní
- Výbor finanční
Termíny jednání zastupitelstva jsou zveřejňovány na vývěsce obecního úřadu v Chrlicích na Chrlickém náměstí 4. Zápisy z jednání jsou k dispozici na obecním úřadu v Chrlicích. Termíny zasedání, zápisy ze zasedání, ale i další informace jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách. Zápisy obsahují všechny náležitosti, které vyplývají ze zákona 128/2000 Sb. Zápis obsahuje hlavičku se znakem Chrlice, datum konání zasedání včetně časových údajů ( začátek a konec jednání ), program jednání, počet přítomných, omluvených a neomluvených členů zastupitelstva. Na začátku zápisu jsou uvedeny informace o činnosti Rady obce Chrlice, které podává zpravidla starosta obce, dále jsou probírány jednotlivé návrhy komise, ke každému návrhu jsou v zápisu zaznamenány informace o výsledcích hlasování a připomínkách, je zde uvedeno i usnesení. Závěrem je v zápisu uveden přehled zpráv a usnesení, která byla na zasedání zastupitelstva přijata.
Členové zastupitelstva jsou veřejně činné osoby a občané Chrlice se na ně mohou obráti se svými dotazy nebo stížnostmi. Kontakty na zastupitelstvo jsou zveřejněny na internetových stránkách Chrlic.
Rada obce Chrlice má 5 členů a je výkonným orgánem v samostatné působnosti, v jejímž čele stojí starosta obce Ing. Vladimír Kučera, JUDr. Jana Šiková místostarostka a další členové rady . Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu. Rada může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Rada obce zřizuje a zrušuje své komise."

Poznámka

Obsahuje tabulky, mapu a znaky městských čtvrtí. Čistý text dosahuje cca 11 stran.
Poznámky pod čarou jsou zahrnuty přímo v textu, nikoliv odděleně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13687
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse