Buddhismus

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Tato práce seznamuje s buddhismem. Charakterizuje jej jako nadčasové poselství, zabývá se Buddhovým životopisem. Uvádí základní osnovu buddhistické nauky. Zamýšlí se nad touto filozofií, a vyjmenovává důvody, proč může být buddhismus aktuální pro dnešní dobu. V závěru se věnuje životu a činnosti 14. dalajlámy.

Obsah

1.
Buddhismus – nadčasové poselství
2.
Buddha – Velký Učitel
3.
Základní osnova buddhistické nauky
3.1.
Co zasejete, to sklidíte
4.
Buddhismus dnes
4.1.
Mír, štěstí a spása
4.2.
Nebeské blaho
4.3.
Člověk může formovat svůj život
5.
Aktuálnost buddhismu
5.1.
Buddha po svém osvícení hlásal
5.2.
Důvěra v lidskou moudrost
6.
14. dalajláma Tändzin Gjamccho

Úryvek

"Buddhismus dnes
Mír, štěstí a spása
Velký učitel ukázal cestu k míru, štěstí a spáse. Jeho způsob učení je liberální, racionální, vědecký a srozumitelný, vede k osvícení. Dnes je poselství míru Velkého Učitele světa důležitější než kdykoliv předtím, protože lidské bytosti jsou otrávené hněvem, chtivostí, závistí, pýchou a snahou ovládnout svět. Tento Učitel přišel na svět, aby rozptýlil tmu nevědomosti a vyléčil svět z jeho nemocí.
Bez ohledu na to, jestli v Něj věříme nebo ne, Jeho učení účinkuje hluboce na všechny lidi. Jeho poselství bylo odevzdáno světu bez jakéhokoliv násilí, a v jeho jménu nebyla prolita ani kapka krve. Je to v dějinách lidstva pozoruhodný výkon. Toto učení osvětluje cestu, kterou může lidstvo přejít ze světa neuspokojení do nového světa světla, lásky a míru, štěstí a spokojenosti. Pětadvacet století staré učení tohoto velkého Učitele je dost silné, aby mohlo přijmout jakoukoli výzvu bez toho, aby muselo být revidováno nebo nově interpretovány jeho původní principy. Toto učení můžeme přijmout beze strachu, že bychom protiřečili moderním vědeckým objevům. Považuje ctnost za jednu z potřebných náležitostí k dosažení spásy. Další náležitostí je moudrost. Ctnost a moudrost můžeme přirovnat k očím a nohám člověka. Ctnost je jako vůz, který dopraví člověka k bráně spásy, ale skutečným klíčem k této bráně je moudrost.

Nebeské blaho
Stoupenci tohoto náboženství se nepovažují za jedině vyvolené lidi, kteří mohou dosáhnout nebeského blaha. Věří, že člověk si tvoří své vlastní peklo i nebe podle svého způsobu života, a že pekelná muka i nebeské blaho mohou zažít v tomto pozemském životě, a ne až v dalším, posmrtném životě, jak se obvykle věří. Tento hlasatel náboženství se nikdy nepokoušel vnutit lidem své učení tím, že by je strašil pekelným ohněm nebo lákal věčným životem v nebi, ale odhaloval jim pravdu. Podle tohoto učení může každý prožívat nebeské blaho, pokud vede správný způsob života. Nebe není výhradním vlastnictvím ani monopolem nějaké sekty nebo náboženského společenství. Je otevřené každému, kdo vede ušlechtilý život.
Tolerance, trpělivost a pochopení jsou vynikající ctnosti, uznávané stoupenci tohoto náboženství. Láskyplná dobrota, soucit a sympatie se neomezují jen na lidské bytosti, ale na všechno živé. Ničení života, lidského nebo zvířecího je kruté a nespravedlivé, a je v rozporu s učením tohoto náboženství. Toto náboženství vede své stoupence k tomu, aby respektovali názory jiných lidí, což je nevyhnutnou podmínkou harmonického života.

Člověk může formovat svůj život
Toto náboženství tvrdí, že mysl je největší síla – stvořitel i ničitel člověka a strůjce jeho osudu. Člověk je schopen tvořit cokoliv, pokud ví, jak správně rozvíjet a používat svou mysl. Je to obdivuhodný maják, vedoucí lidstvo k míru, štěstí a věčnému blahu, Je pravda, že dnešní svět je zmítán rasovými, politickými, náboženskými, komunálními a ideologickými různicemi. Abychom vyřešili tyto komplexní problémy, lidé musí pěstovat ducha dobroty a tolerance k sobě navzájem, což je možné pod vedením tohoto učení, které vštěpuje lidem etickou a morální spolupráci pro společné dobro. Člověk musí pochopit, že duchovní vývoj je pro skutečné štěstí a dobro lidstva důležitější, než dosažení materiálního pokroku. Jestli lidé chtějí, aby tento svět byl lepším místem k žití, musí praktikovat pravdu, službu, soucit a lásku."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby.
Částečně čerpáno z: http://www.antiskola.eu/referaty_cz/index.php?page=show_detail&come_from=list&id=18599&cast=2.
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské hory.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15008
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse