Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Buddhismus - základní myšlenky a členění buddhistického učení

Buddhismus - základní myšlenky a členění buddhistického učení


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s buddhismem jako s náboženstvím, které upoutává pozornost pro svůj přístup k člověku a světu. Uvádí informace z historie buddhismu, poté se věnuje charakteristice základních myšlenek. Důraz je kladen zejména na osvobození od utrpení a cestu k osvícení. Popisuje Tři klenoty, karmu i nirvánu. Věnuje se členění buddhistického učení, a obsahuje stručný životopis Buddhy.

Obsah

0.
Úvod
1.
O buddhismu
2.
Základní myšlenky buddhismu
2.1.
Osvobození od utrpení
2.2.
Základy Buddhova učení
2.3.
Tři klenoty
2.4.
Iluzornost "já"
2.5.
Karma
2.6.
Samsára a Nirvána
2.7.
Cesta k osvícení
2.8.
Čtyři stupně Nadsvětských stezek
3.
Členění buddhistického učení
3.1.
Theraváda
3.2.
Hínajána
3.3.
Mahájána
3.4.
Vadžrajána
4.
Historie a šíření buddhismu
4.1.
Buddha
4.2.
Buddhismus
5.
Závěr

Úryvek

"Cesta k osvícení
Způsob vstoupení do Nirvány formuloval Buddha v tzv. Ušlechtilé osmidílné stezce (árja aštángika márga), které zahrnuje způsoby chování, které postupně vedou k určitému stupni čtyř Nadsvětských stezek (árja márga). Každý člověk je podle Buddhova učení poután deseti pouty (samjódžana) k samsáře, jež musí nejprve zpřetrhat, chce-li se dostat na další stupeň Nadsvětské stezky. Prvních pět je označováno jako nižší pouta, protože se váží ke smyslovému světu, druhých pět jako vyšší pouta (váží se k vyšším světům).

Deset pout:
1. víra v existenci „já“
2. skeptická pochybovačnost ¨
3. lpění na pravidlech a rituálech
4. smyslná žádostivost
5. zlá vůle
6. touha po jemnohmotné existenci
7. touha po nehmotné existenci
8. domýšlivost
9. nepokoj
10. nevědomost

Čtyři stupně Nadsvětských stezek:
1) sotápanna (ten, jenž vstoupil do proudu) – může se zrodit už jen nejvýše sedmkrát, nejpozději pak dosáhne nirvány, nemůže se už zrodit v nižších světech, zničena první tři pouta
2) sakadágámí (ten, jenž se vrátí jednou) – zrodí se v lidské podobě už jen jednou, zpřetrhána všechna nižší pouta
3) anágámí (ten, jenž se už nevrátí) – pokud se nestane arahatem již v tomto životě, zrodí se ve světě „čistého prodlévání“, kde dosáhne nirvány
4) arahat (ten, jenž dosáhl nirvány) – zbaví se všech vyšších pout a je tak zcela očistěn od poskvrn světa a dosáhne nirvány

Tyto různé stupně pravděpodobně podstatně přispěly k úspěchu Buddhovy nauky. Aby se člověk mohl stát arahatem, musel přijmout životní podmínky mnicha (bhikšu), který se vzdal majetku a vztahů. V pozdějších fázích buddhismu se objevovaly i školy, které nabízely výcvik, jež umožňoval duchovní pokrok i laikům, kteří žili rodinným životem.

Ušlechtilá osmidílná stezka, nebo také čtvrtá ušlechtilá pravda (viz níže) je cestou k ukončení strasti, poznání a tím osvobození. Je rozdělena do tří aspektů: paňňá (moudrost), síla (mravnost) a samádhi (soustředění). Každý aspekt se dělí na několik kategorií, která vždy začínají slovem „sammá“ – správný, dokonalý, v tomto významu je míněno to, co je náležité, nesobecké, nejednostranné. Pojem stezka neznamená lineární postup od jednoho stupně k druhému. Všechny části jsou stejně důležité a měly by být rozvíjeny současně. Navíc se některé vzájemně ovlivňují (např. správné konání je možné jen se správnou bdělostí)

Stezky moudrosti
1) Správné chápání je pochopení a vhled do Čtyř vznešených pravd. K tomu patří také vhled do pomíjivosti a neuspokojivosti všech jevů a pochopení, že neexistuje žádné trvalé „já“ (anattá).
2) Správné myšlení znamená přemýšlet, hovořit a jednat bez žádostivosti, nenávisti a krutosti.
Stezky mravnosti
3) Správná mluva se vyhýbá lhaní, pomlouvání, drsným výrazům a planému tlachání a povzbuzuje druhé k prospěšným činům.
4) Správné konání znamená zdržet se zabíjení, braní toho, co nebylo darováno a nepříslušných pohlavních styků.
5) Správné živobytí znamená vykonávat taková povolání, která neškodí druhým bytostem. S tím je neslučitelné například obchodování se zbraněmi, zvířaty či opojnými látkami, práce na jatkách, získávat obživu jako rybář, žoldák, věštec nebo lichvář.
Stezky soustředění
6) Správná snaha zahrnuje úsilí vyhnout se neprospěšným stavům mysli nebo je překonat, pokud už vznikly, a vyvolat a udržet prospěšné stavy mysli.
7) Správná bdělost se týká uvědomování si pěti složek (tělesnosti, vědomí, vnímání, cítění a mentálních formací). Zahrnuje neustálé uvědomování si tělesných funkcí (dýchání, chůze, stání, atd.), všech obsahů vědomí, vjemů, pocitů a dalších mentálních fenoménů. Aby člověk mohl mentální funkce ovládat, musí si jich být nejprve vědom.
8) Správné soustředění zahrnuje meditační techniky sloužící k vyvinutí dostatečné koncentrace mysli, která je nezbytná pro dosažení vhledu do pravé skutečnosti."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Práce obsahuje tabulku a fotografie.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno např. z: http://ocinkov.blog.cz/0803/dejiny-a-sireni-buddhismu; http://www.lucief.wz.cz/zakladni_druhy.htm; http://hratky-s-historii.blog.cz/0804/buddhismus; http://godhai.blog.cz/0806/buddhismus; http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/125077-buddhismus; http://cs.wikipedia.org/wiki/Dukkha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15015
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse