Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Buddhismus - základní pojmy a principy

Buddhismus - základní pojmy a principy

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje základním představám potřeby náboženství v našem životě, se zaměřením na buddhismus. Vysvětluje základní pojmy, i principy buddhismu. Zabývá se podstatou nirvány, dvojí pravdou, i karmou. Uvádí malý slovník pojmů sanskrtských, a tibetských výrazů.

Obsah

Úvod
1.
Potřeba náboženství v našem současném životě
2.
Potřeba náboženství pro naše budoucí životy
3.
Buddhismus - jedno z mnoha náboženství světa: jeho zakladatel
4.
Šíření buddhismu v Tibetu
5.
Co znamená čchö (čhos) neboli dharma
6.
Čtyři ušlechtilé pravdy
7.
Samsára a bytosti
8.
Příčiny strasti samsáry
9.
Podstata nirvány
10.
Hínajána
11.
Mahájána
12.
Tantrajána
13.
Dvojí pravda
14.
Jak se věnovat buddhismu (nárys metody)
15.
Tři útočiště
16.
Karma
17.
Výcvik k vyšší mravnosti
18.
Výcvik k vyšší meditaci
19.
Výcvik k vyšší moudrosti
20.
Bódhičitta
21.
Slovníček sanskrtských a tibetských výrazů
Závěr

Úryvek

"Mahájána

Cílem stoupenců mahájány je dosáhnout nejvyššího stadia nirvány buddhovství, nejen pro sebe, ale pro všechny ostatní vnímající bytosti. Jsou motivováni myšlenkou na probuzení a soucitem a kráčejí téměř po stejných stezkách, jako tomu je v hínajáně. Navíc se však věnují dalším metodám, jako je šest páramit. Touto praxí se stoupenci mahájány smaží nejen zbavit nevědomosti, ale také poskvrněnosti hříchem, a tak usilovat o dosažení buddhovství.

Tantrajána

Stezky jsou součástí nauky a musí se dodržovat, aby se vytvořil dobrý základ dříve, než se bude provádět tantrajána (cesta jógové metody). Duchovní učitelé vždy zkoumali, zda nauka patří k naukám, které hlásal Buddha. Bylo to nezbytné, protože bylo mnoho nebuddhistických nauk buddhistickým velmi podobných.

Tantrajána se dělí na čtyři skupiny a obsahuje velký počet pojednání. Nejjednodušším způsobem řečeno, má následující systém. Za různé druhy strasti, které zakoušíme, je odpovědná špatná karma. Špatná karma se tvoří působením nevědomosti, která pochází z nediscilpinované mysli.
Mysl je také možno soustředit na vnější objekty kontemplace. Je k tomu zapotřebí velkých kontemplativních sil. Obrazy jakožto objekty kontemplace k očištění těla, mysli a smyslů se musí vytvořit v hrozivých i pokojných aspektech a někdy mají četné hlavy a ruce. V některých případech lze k tomuto cíli dojít hlavně pomocí velké víry a zbožnosti, ale obvykle jej lze dosáhnout pomocí síly rozumu.

Dvojí pravda

Každá náboženská stezka má systém vědění neboli moudrosti a metod.
Moudrost se dotýká absolutní pravdy (paramárthasatja) a metody relativní pravdy (samvrtisatja).
Když jedinec dosáhne konečného cíle, buddhovství, získá dvě formy „buddhovského těla“. Tyto dvě káji jsou výsledkem výcviku o moudrosti a metodě při sledování stezek nauky. Různé školy buddhistického myšlení zastávají různá hlediska, pokud jde o tyto pravdy.Všeobecně řečeno se relativní pravda týká znalosti věcí a duševních pojmů v jejich vnímatelných aspektech a absolutní pravda se týká znalostí jejich aspektů nevnímatelných. Všeobecné prázdno a pravé ustání tvoří absolutní pravdy, vše ostatní je relativní.

Jak se věnovat buddhismu (nárys metody)

K tomu, aby se jedinec věnoval buddhismu dokonale, nestačí pouze povrchní změny, jako je např. klášterní život nebo recitování svatých textů. Má-li někdo správný duševní postoj, mohou všechny činnosti, činnost těla i řeč, nabýt náboženského charakteru. První základní věci tedy je mít správný duševní postoj. Za své konečné útočiště by měl člověk považovat tři klenoty - Buddhu, Dharmu a Sanghu, měl by vzít v úvahu zákony karmy a jejích plodů.
Jestliže se člověk věnuje náboženství opravdově, tak, že se odřekne světa, dojde velké radosti. Lidé takto šťastní též velmi příznivě působí na ostatní svým vlastní vnitřním stavem.
Přirozeně by se měly vyloučit nemorální světské činnosti. Tyto činnosti jsou neslučitelné s jakýmkoliv náboženstvím."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera576
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse