Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Budoucnost jaderné energetiky

Budoucnost jaderné energetiky

Kategorie: Energetika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá otázkou jak by mohla vypadat jaderná energetika v budoucnosti, pokud nějaká ovšem vůbec bude. Má ukázat, že jaderná energetika má do budoucnosti stále co nabídnout a že by neměla být podceňována, jak se stále někde děje. O budoucnosti jaderné energetiky se může psát, až když známe její přítomnost. Proto práce vychází z popisu dnešní podoby jaderné energetiky spolu s důvody, proč by měla být jaderná energetika hlavním zdrojem ve výrobě elektřiny. Dále popisuje dnes teprve vyvíjené nebo pro budoucnost důležité typy jaderných reaktorů na štěpení jader těžkých prvků a ještě více vzdálenější budoucnost a to konkrétně problematiku slučování jader lehkých prvků. Nakonec jsou probrány možnosti nakládání s vyhořelým jaderným palivem, protože to nás již v blízké budoucnosti čeká a to i v případě, že se výroby elektřiny jadernou energetikou vzdáme. Na závěr práce je připojena příloha se schématy a grafy k daným tématům. Nezmiňuji se o další možnosti výroby energie, kterou je anihilace, protože je velmi hodně vzdálená. Při ní by se částice pouze při přiblížení přeměnily 100% na energii, přičemž by samy zanikly. Energie takto získaná z 1 kg reagující hmoty by se rovnala 25 miliardám kWh, jak již vypočítal Einstein.

Obsah

1.
ÚVOD
2.
METODIKA
3.
JADERNÁ ENERGIE DNES
3.1
Dnešní využití jaderné energie
3.2.
Bezpečnost jaderných elektráren
4.
PROČ JADERNÁ ENERGETIKA ?
4.1
Růst obyvatelstva
4.2
Fosilní paliva
4.3
Zásoby paliv
4.4
Globální oteplování
4.5
Paliva a ceny energie
4.6
Produkce odpadů
4.7
Odsolování mořské vody
4.8
Výroba vodíku
5.
Budoucí jaderné reaktory
5.1
Obecné směry vývoje
5.2
Americký tlakovodní reaktor AP-600
5.3
Varný reaktor SWR-1000
5.4
Švédská koncepce reaktoru PIUS
5.5
IRIS
5.6
Vysokoteplotní reaktory
5.7
PBMR (Pebble Bed Modular Reactor)
5.8
Rychlé množivé reaktory
5.9
GT-MHR
5.10
Další vyvíjené reaktory
5.10.1
ADTT
6.
Řízená termonukleární syntéza
6.1
Obecně
6.2
Reakce
6.3
Termonukleární reaktory
7.
Vyhořelé jaderné palivo
7.1
Obecně
7.2
Mezisklady
7.3
Přeprava vyhořelého paliva
7.4
Přepracování
7.5
Bariéry
7.6
Trvalé hlubinné úložiště
8.
ZÁVĚR
9.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Úryvek

"Bezpečnost jaderných elektráren
Pro stavbu jaderných elektráren byl ihned zpočátku uplatněn požadavek na co největší bezpečnost i za cenu mimořádně vysokých nákladů. Stupeň rizika je zde mnohonásobně menší, než v jiné průmyslové činnosti, dopravě apod. Nad vším dohlíží Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAAE. Elektrárna musí umět zvládnout i ty nejméně pravděpodobné havárie - např. zemětřesení, pád letadla, sabotáž.
Úniku velmi radioaktivních produktů štěpení zabraňují nejméně tři bezpečnostní bariéry - První je hermetický povlak palivových proutků spolu se samotným jaderným palivem. Druhým je uzavřený primární okruh s několika oběhovými smyčkami (lze je jednotlivě uzavřít) vyzkoušený na několikanásobně vyšší tlak. Je vyroben z nejkvalitnějších materiálů s přísnou kontrolou. Třetí bariérou je ochranná obálka neboli kontejnment. V ní je reaktor s celým primárním okruhem.
Nejhorší projektovaná havárie je prasknutí primárního okruhu. V tomto případě by se musela dochlazovat aktivní zóna, aby nedošlo k roztavení paliva. To by zajišťoval sprchový systém na vrcholu střechy kontejnmentu - rozprašoval by borovou vodu (silný absorbátor neutronů), pára zkondenzuje a zmizí přetlak, který takto vznikl.
Výkon reaktoru řídí regulační tyče, v případě havárie jsou připraveny tyče havarijní ochrany, které mohou do aktivní zóny spadnout volným pádem nebo sem mohou být vstřeleny a ukončit tak reakci. Některé reaktory využívají toho, že s růstem teploty nad určitou hranici vzrůstá pohlcování neutronů a reakce se samovolně utlumuje. Proto nemůže dojít k nekontrolované štěpné reakci.
Všechny systémy v elektrárnách jsou dvojnásobně až trojnásobně jištěny, aby při poruše některé komponenty ostatní zaručily správnou funkci. Řízení je stále více svěřováno do rukou počítačů. Operátoři kontrolující provoz jsou školeni a cvičeni i na těžké poruchy.
V blízkém i dalekém okolí elektrárny je síť monitorovacích stanic, které neustále sledují míru radioaktivity.
V roce 1957 byla založena Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Ta přispěla ke snížení rizik pro zaměstnance elektráren i pro okolí Aby byla veřejnost správně a nezkresleně informována, zavedla MAAE roku 1991 mezinárodní stupnici INES hodnotící mimořádné události v jaderných elektrárnách, výzkumných reaktorech, úložištích jaderného paliva a podobně. INES dělí události na nehody - stupeň 1,2,3, které neohrožují okolí elektrárny a nevyžadují žádná mimořádná opatření a na havárie - stupeň 4,5,6,7. Každá účastnická země musí o nehodě informovat MAAE, které ji ohodnotí určitým stupněm INES.
I přes nesporně vysokou bezpečnost a důslednou kontrolu se už několik závažnějších havárií jaderných elektráren stalo. Stupně INES 4 dosáhly havárie v elektrárně v Saint Laurent ve Francii roku 1969 a 1980, roku 1977 v tehdy československých Jaslovských Bohunicích. Stupně INES 5 dosáhla havárie v USA v Three Mile Island roku 1979. U těchto nehod nebyl nikdo zraněn, postižen vyšší dávkou radiace, ani nikdo nepřišel o život. Nejvyššího stupně INES 7 dosáhla havárie v tehdejším Sovětském svazu (v dnešní Ukrajině) v Černobylu roku 1986. Vyžádala si bezprostředně 31 obětí, 237 lidí onemocnělo akutní nemocí z ozáření, tisíce záchranářů dostaly vysoké dávky záření. Škody na půdě, hospodářství a majetku byly vyčísleny na více než 10 miliard dolarů."

Poznámka

Práce je komplexní, velmi dobře zpracovaná a strukturovaná. Práce je také bohatě doprovázena ilustračními obrázky, čistého textu je v ní zhruba 16 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6593
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse