Referáty energetika

Název Goodness Staženo

Eko Energy s. r. o. - podnikatelský záměr

Práce je podnikatelským záměrem fiktivní společnosti Eko Energy s. r. o. zabývající se výrobou a prodejem elektřiny. Stručně společnost charakterizuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Energetika

111x

Obnovitelné zdroje

Česko má první zákon o obnovitelných zdrojích energie - evropský model, zájem o biomasu, subvence pro ČEZ, vyplatí se biomasa, metody využití biomasy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Energetika

110x

Alternativní zdroje energie a pohonu

Práce se zabývá alternativními zdroji paliv a energie. Autor charakterizuje několik druhů alternativních paliv a vyzdvihuje jejich výhody a nevýhody. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Ekologie, Energetika

93x

Budoucnost jaderné energetiky

Tato práce se zabývá otázkou jak by mohla vypadat jaderná energetika v budoucnosti, pokud nějaká ovšem vůbec bude. Má ukázat, že jaderná energetika má... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Energetika

83x

Technologie výroby tepla v tepelných elektrárnách - slovensky

Obsáhlá práce z managementu výroby. Obsahuje obrázkové přílohy, věnuje se postupům výroby tepla v turbogenerátorech a také zdrojům alternativní energi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické obory - cizojazyčné práce, Energetika

32x

Implementace zákaznických systémů v utilitních energetických společnostech - integrace řešení

Dokument shrnuje problematiku interní a externí integrace IT pokrytí v utilitních a energetických společnostech. Shrnuje současný pohled na stav v uti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy, Energetika

30x

Kvalitativní analýza Jihomoravské a Severomoravské energetiky a. s.

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Energetika

28x

Nový koncept marketingového oddělení restrukturalizované společnosti v souvislosti s liberalizací energetického trhu

Práce se zaměřuje na problematiku liberalizace energetického trhu v České republice a následné restrukturalizace energetické společnosti. Model, který... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Energetika

26x

Změna organizační struktury energetické společnosti vzhledem k liberalizaci energetického trhu

Práce nás seznamuje se současnou situací na trhu s energií. Vytváří určitý model, který blíže popisuje, vymezuje jeho přístup k vývoji a jeho rozsah i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Energetika

24x

Vyčištěné megawaty

Seminární práce na téma výroby elektrické energie se zaměřením se na technologické procesy snižování emisí oxidů dusíku a síry. Spalováním k výrobě el... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Energetika

16x
1  2  »