Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Burza cenných papírů

Burza cenných papírů


Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky ze zákona č. 214/1992 Sb. ze dne 21. dubna 1992 o burze cenných papírů ve znění zákona č. 216/1994 Sbírky.

Obsah

1.
Obecná ustanovení o burze cenných papírů
2.
Povolení ke vzniku a zrušení burzy
3.
Akcie burzy
4.
Orgány burzy
5.
Valná hromada akcionářů burzy
6.
Burzovní komora
7.
Práva a povinnosti burzovní komory
8.
Předseda burzovní komory
9.
Generální tajemník burzy
10.
Burzovní obchod
11.
Oprávnění k nákupu a prodeji cenných papírů na burze
12.
Makléři
13.
Zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů na burze
14.
Práva a povinnosti účastníků burzovního obchodu
15.
Přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu
16.
Žádost o přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu
17.
Určování kursu cenných papírů a vypořádání burzovních obchodů
18.
Burzovní dohodci
19.
Spory z burzovního obchodu
20.
Burzovní rozhodčí soud
21.
Sankce
22.
Státní dozor
23.
Závěrečné informace

Úryvek

“ Obecná ustanovení o burze cenných papírů
1. Burza cenných papírů je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu poptávku a nabídku cenných papírů.
2. Na burze se obchoduje s akciemi, cennými papíry a s dividendovými a úrokovými kupóny.
3. Burza je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku.
4. Burzu může založit nejméně deset zakladatelů.

Povolení ke vzniku a zrušení burzy
Ke vzniku burzy, k jejímu rozdělení, sloučení nebo splynutí s jinou burzou, k jejímu zrušení bez právního nástupce je třeba povolení, které uděluje na žádost zakladatelů ministerstvo financí České republiky příslušné podle sídla burzy.
1. V žádosti o povolení ke vzniku burzy uvedou zakladatelé:
a) obchodní jméno a sídlo burzy;
b) seznam zakladatelů;
c) výši základního jmění a podíl zahraničního kapitálu;
d) věcné a personální zajištění činnosti.
2. K žádosti se připojí zakladatelská smlouva včetně návrhu stanov a návrh burzovního řádu.
3. V žádosti o povolení ke zrušení burzy se uvede:
a) obchodní jméno a sídlo burzy, která má být zrušena;
b) důvody zrušení burzy.
4. O žádosti se rozhodne do 60 dnů od doručení.

Akcie burzy
1. Akcie burzy znějí na jméno a jsou převoditelné na jiné osoby jen se souhlasem burzovní komory.
2. Pokud burzovní komora nesouhlasí s převodem akcií na jinou osobu, je burza povinna tyto akcie odkoupit, nejvýše však za jejich jmenovitou hodnotu. Na úhradu kupní ceny může použít prostředků rezervního fondu.
3. Zahraniční osoby a právnické osoby se sídlem na území České Republiky, u kterých majetková účast zahraniční osoby převyšuje 50 % základního jmění, mohou nabývat akcie burzy, jejichž celková jmenovitá hodnota nepřesáhne jednu třetinu základního jmění.

Orgány burzy
Orgány burzy jsou:
a) valná hromada akcionářů burzy;
b) burzovní komora;
c) dozorčí rada.
Valná hromada akcionářů burzy
1. Valná hromada akcionářů burzy je nejvyšším orgánem burzy.
2. Jednání valné hromady se mohou s hlasem poradním účastnit burzovní dohodci, kteří nejsou akcionáři burzy, generální tajemník burzy a burzovní komisař.
3. Valná hromada:
a) volí a odvolává členy burzovní komory, dozorčí rady a stanoví odměny za jejich činnost;
b) schvaluje burzovní řád, jeho změny a další pravidla burzovního obchodu závazná pro jeho účastníky;
c) schvaluje druhy odměn za služby poskytované burzou;
d) plní další funkce valné hromady akciové společnosti.
4. Akcionář burzy má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií, nejvýše však 20% z celkového počtu hlasů."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Kompilační práce. Napsáno podle zákona č. 214/1992 Sb. ze dne 21. dubna 1992 o burze cenných papírů ve znění zákona č. 216/1994 Sb..

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera729
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse