Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje Burzu cenných papírů Praha (BCPP). Zabývá se její historií a vývojem od prvních snah o její založení až po současnost. Věnuje se jejím orgánům, státnímu dozoru a vysvětluje principy členství. Seznamuje s její dceřinou společností UNIVYC a.s. – Univerzálním vypořádacím centrem, a v závěru popisuje burzovní trhy a tři základní typy obchodů, které se v současné době na BCPP realizují – automatické obchody, obchodování v systému pro podporu akcií a dluhopisů a blokové obchody.

Obsah

1.
Úvod
2.
Burza cenných papírů Praha (BCPP)
2.1
Založení a vývoj české burzy
2.2
Současnost
2.3
Členství
2.4
Burzovní orgány
2.5
Státní dozor nad činností burzy
2.6
UNIVYC, a.s.
3.
Burzovní trhy
3.1
Automatické obchody
3.2
Systém pro podporu akcií a dluhopisů (SPAD)
3.3
Blokové obchody
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2. BURZOVNÍ TRHY
Na Burze cenných papírů se v současné době rozlišují 4 burzovní trhy, kterými jsou:
• trh hlavní,
• trh vedlejší,
• oficiální volný trh,
• trh nový.

Trh hlavní je nejprestižnějším trhem pražské burzy. Je určený pouze pro nejlikvidnější emise zde zaregistrovaných cenných papírů, a to pouze těch společnosti, kterou jsou ochotny poskytovat veškeré, burzovními předpisy předepsané informace jak o svém hospodaření, tak i o všech ostatních skutečnostech, které mohou mít vliv na výši jejich kurzů. I když počet cenných papírů zde zařazených je poměrně nízký, s nimi uskutečněné ochody činí cca 90% objemů všech kurzotvorných obchodů na BCPP. [4]
Na vedlejším trhu burzy se obchoduje s cennými papíry, které jsou vydány v souladu s obecně závaznými předpisy a burzou přijaty k obchodu na tomto trhu. O přijetí na vedlejší trh burzy rozhoduje burzovní výbor pro kotaci. Tento trh je podobný jak trh hlavní, ale je určen pro méně likvidní emise. [1,4]
Emitenti připuštěných cenných papírů na hlavní nebo vedlejší trh musí dodržovat základní informační povinnosti. Musí poskytovat čtvrtletní ukazatele svého hospodaření, auditovanou účetní závěrku, výroční zprávu a během roku kursotvorné informace o hospodářských výsledcích. Společnosti z hlavního trhu musí navíc předkládat řádnou účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních účetních standardů (IAS). [1]
Připuštění cenných papírů na volný trh burz se do roku 2000 uskutečňovalo pouze na základě registrace, o které rozhodoval generální tajemník burzy. Emitenti cenných papírů z volného trhu nepodléhali žádným informačním povinnostem. Vzhledem k tomu, že v roce 2001 vstoupily v platnost novelizované zákony z oblasti kapitálových trhů, došlo k výrazné změně podmínek pro přijímání emisí cenných papírů k obchodování na volném trhu burzy včetně informačních povinností jejich emitentů. Burzovní pravidla požadují od emitenta plnění informační povinnosti v rozsahu stanoveném zákonem o cenných papírech. Jedná se především o předkládání výroční zprávy včetně účetní závěrky, pololetní zprávy, informací o konání valné hromady, výplatě dividend, návrhů změn společenské smlouvy, stanov nebo zakladatelské listiny emitenta a veškerých dalších skutečností týkajících se emitenta, které mohou vyvolat významnou změnu kursu jím vdaného cenného papíru. [1]
Nový trh byl vytvořen 30. září 1999, přičemž je zejména určen nové vzniklým společnostem. Na novém trhu vystupuje zvláštní burzovní účastník, nesoucí označení patron. Tento člen burzy je jmenován burzovním výborem pro kotaci. Povinnosti patrona je připravit emitenta pro vstup na nový trh burzy a poté průběžně ověřovat plnění informačních povinností emitenta po celou dobu zařazení emise na novém trhu. [1]

Burza cenných papírů Praha patří mezi burzy, které používají elektronický obchodní systém. V tomto systému lze realizovat jak cenotvorné, tak i necenotvorné obchody. Na BCPP se v současné době realizují tři základní typy obchodů:
- automatické obchody,
- obchodování v Systému pro podporu akcií a dluhopisů,
- blokové obchody."

Poznámka

Práce obsahuje 2 tabulky, jejichž celkový rozsah je cca 3/4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20166
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse