Business Inteligence


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá business inteligencí. V úvodu se autor věnuje jejímu používání v řízení firmy, dále se zaobírá jednotlivými principy řešení úkolů. Druhá část pak pojednává o implementaci, provozu a trhu business inteligence. Zde naleznete předchozí díl Architektura informačních systémů a technologií (IS/IT), řízení podnikových transakcí nebo následující část práce - E-business, elektronické podnikání.

Obsah

1.
Business inteligence v řízení firmy
2.
Principy řešení
2.1
Základní principy
2.2
Rozdíly mezi technologiemi OLAP A OLTP
2.3
Manažerské aplikace
2.4
Datový sklad
3.
Implementace a provoz business inteligence
4.
Trh business inteligence

Úryvek

„Business Inteligence v řízení firmy
aplikace ERP (založené na relačních db systémech) mají i některé nedostatky:
neumožňují pružně a rychle měnit kritéria pro analýzy podnik. dat
obtížná řešitelnost okamžitých přístupů pracovníků k agregovaným datům
každých 5 let se objem dat zdvojnásobí redundance, nekonzistentní

BI = aplikace IS/IT určené pro vedoucí pracovníky podniků primárně pro účely analytických a plánovacích činností. Jsou založeny na specifických technologiích, jejichž základem je mulitdimenzionální uložení dat (multidimenzionální db).

do aplikací BI zahrnujeme
manažerské aplikace (EIS)
datové sklady
datová tržiště
dolování dat
reporting

Principy řešení BI
Základní principy – OLAP
OLTP systémy (On Line Transaction Processing) – pracují s dynamickými daty uloženými většinou v relačních db operativní informace, výstupem jsou pak primární data, kt. mohou využívat i jiné aplikace
OLAP systémy (On Line Analytical Processing) – pracují s analytickými (dispozitivními) informacemi – vycházejí z primárních informací, mají odlišnou strukturu (oproštěna od detailů, obsahují různé agregace a kumulace, zachycují faktor času)

Multidimenzionální db
data analytického typu nemohou být ukládána do relačních db, protože je nutné, abychom se na ně mohli dívat z více hledisek současně multidimenzionální pohledy
aplikace BI jsou tedy založeny na několikadimenzionální tabulce možnost pružně a rychle měnit jednotl. dimenze
standardními dimenzemi jsou ukazatelé (ek. proměnné) a čas, ostatní dle potřeby

Rozdíly mezi technologiem OLAP a OLTP
OLTP: data jsou ukládána do operativních db
OLAP: uložení v multidimenzionálních maticích
OLTP: musí souhlasit na haléře (např. UCE)
OLAP: stačí zaokrouhlení na tisíce korun
OLTP: uživatelé provádějí tytéž dotazy mnohokrát za den“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0053.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Business_inteligence.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse