Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Business intelligence: principy, nástroje a proces zavádění

Business intelligence: principy, nástroje a proces zavádění


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s principy, úlohami, postupy a souvislostmi zavádění systémů business intelligence. Po stručném nastínění jejich počátků představuje podstatu a cíle business intelligence a vyzdvihuje možnosti, které nabízí při řešení problémů primárních informačních systémů. Nastiňuje dále nástroje a postupy business intelligence a vysvětluje zásady jejich zavádění, kde se dotýká i možných problémů v tomto procesu. Závěrečná pasáž se zamýšlí nad úlohou business intelligence ve strategickém managementu a shrnuje význam a stavební prvky této koncepce.

Obsah

1.
Počátky business intelligence
2.
Vymezení a cíle business intelligence
3.
Možnosti systémů business intelligence
4.
Prvky business inteligence
4.1.
Dashboarding
4.2.
Reporting
4.3.
Analýza a vyhledávání
4.4.
Distribuce, publikování a komunikace
5.
Na co myslet při implementaci business intelligence
6.
Možné problémy při implementaci business intelligence
7.
Úloha business intelligence ve strategickém managementu
8.
Význam a principy business intelligence

Úryvek

"Historie business inteligence
Tento pojem vymezil v roce 1989 Howard J. Dresner. Definoval jej jako sadu koncertů a metod pro zlepšování business rozhodnutí firem. Za tímto pojmem se tehdy skrývaly různé aplikace pro analýzu dat, relativně statické dashboardy pro zobrazení souhrnných informací a další aplikace sloužící potřebám především nejvyššímu managementu. Možnost upravit si tyto aplikace pro podporu rozhodování specificky pro potřeby svého podniku se tehdy pohybovala spíše v teoretických mezích, a tak byly veškeré optimalizace odkázány na vyjednávání se softwarovým poskytovatelem.

Pod označením business intelligence si lze představit především výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.
Business inteligence jsou systémy, které byly vyvinuty na základě poptávky po doplnění stávajících ERP systémů. Jsou ideálním řešením pro ty, kteří potřebují snadno dostupné reporty s klíčovými ukazateli, dostat se k potřebným údajům ve správný čas a nechtějí trávit hodně času nad zpracováváním tabulek v Excelu. Cílem těchto systémů je poskytnou manažerům snadno a velmi rychle dostupné informace pro podporu řízení a rozhodování. Standardní funkcionalita je navrženy, aby vyhovovala většině požadavků pro danou oblast. Další rozvoj systému pak reflektuje požadavky uživatelů. Jejich nespornou výhodou je možnost rutinního využívání bez velkých nákladů a rizik.
Implementace řešení business inteligence může být různě pestré. To vyplývá z požadavků organizací na podporu rozhodování a zvýšení informovanosti o výkonnosti napříč spektrem příjemců informací. Jako hlavní požadavky na BI byly identifikovány:
• větší využití možností BI koncovými uživateli
• zlepšení rychlosti přístupu na relevantní data
• přístup na data z více oblastí businessu
Každá společnost využívá nějaký informační systém a produkuje různá data. Zatímco některá z těchto dat slouží pro tvorbu výstupů, jiná data zůstávají nevyužita. Vznikají často jen kvůli pořízení do primárního systému. Avšak každý záznam má svou hodnotu. Tu lze chápat jako náklad na pořízení, zpracování, uložení a uchování záznamu. Přínos takového nákladu je v krajním případě nepatrný. Při vhodném využití detailních dat však může přínos jednotlivých záznamů několikanásobně převýšit hodnotu spojenou s jejich pořízením.
Standardně jde o výstupy sloužící při komunikaci s obchodními partnery (státními institucemi). Dále jsou to data prezentovaná ve formě různě členěných výpisů, souhrnů, případně grafů. Schopnost primárních systémů bývá v této oblasti poměrně omezená. Často obsahují nevyhovující filtry nebo je naopak při každém spuštění třeba zadávat celou řadu omezujících podmínek. Primární systémy nejsou prioritně orientovány na tvorbu rychlých, uživatelsky přívětivých, případně snadno modifikovatelných výstupů. Jejich síla je naopak v transakčním zpracování jednotlivých záznamů. Mnoho společností proto řeší tyto výstupy exportem do Excelu, což sice přináší vyšší užitek z existujících dat, ale také celou řadu nevýhod a omezení. Jedná se zejména o problémy spojené s vlastní údržbou takovýchto reportů."

Poznámka

Vytvořeno jako seminární práce z předmětu Softwarová podpora.
Práce je výrazně kompilačního charakteru, některé své internetové zdroje uvádí v seznamu literatury, ale v textu přímo necituje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22814
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse