Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bytová politika – stav, problémy, cíle

Bytová politika – stav, problémy, cíle

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi podrobný popis situace v oblasti bytové výstavby a starší zástavby s ohledem na vývoj v České republice po r. 1989. Práce se nejdříve věnuje charakteristice oblasti bydlení řešené bytovou politikou, poté informuje o bytovém fondu. Dále seznamuje se situací v základních sektorech bydlení, a vyjmenovává hlavní problémy v klíčové oblasti bydlení. Nezapomínání ani na sociální bydlení. V závěru popisuje cíle současné bytové politiky.

Obsah

1.
Stav v oblasti bytové politiky
1.1.
Oblasti bydlení řešené bytovou politikou
1.2.
Rozsah bytového fondu
1.3.
Kvalitativní charakteristika bytového fondu (BF)
1.4.
Struktura BF
2.
Situace v základních sektorech bydlení
2.1.
Bytová výstavba
2.2.
Nájemné
3.
Hlavní problémy v klíčové oblasti bydlení
3.1.
Stávající BF
3.2.
Zanedbanost vícepodlažních bytových domů
3.3.
Nedostatek zdrojů na řádnou péči o BF
3.4.
Nedostatky ve správě BF
3.5.
Úbytek BF
3.6.
Nová bytová výstavba
3.7.
Objem nové bytové výstavby
3.8.
Nedostupnost cen nového bydlení
3.9.
Nedostatečná úprava podmínek pro investory
4.
Sociální bydlení
4.1.
Omezená možnost získat samostatné bydlení
4.2.
Zvyšování výdajů na bydlení
4.3.
Malá dostupnost pro sociálně slabší vrstvy
4.4.
Nedostatečně rozvinutá podpůrná opatření zaměřená na obyvatelstvo se specifickými potřebami v oblasti bydlení,
4.5.
Tzv. holobyty
4.6.
Deregulace nájemného
5.
Cíle současné bytové politiky
5.1.
Programové prohlášení vlády
5.2.
Základní charakteristiky koncepce a přístupu k bydlení
5.3.
Základní cíle bytové politiky
5.4.
Návrhy jednotlivých opatření

Úryvek

"Oblast bydlení je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Mezi hlavní patří demografické faktory, především přírůstek počtu domácností a jejich struktura, změny věkových skupin, například zvyšování podílu starších lidí prodlužováním věku, či dřívější osamostatňování mladých lidí. Dále pak samozřejmě stav bytového fondu – velikost bytů, vybavenost, počet místností a další kvalitativní charakteristiky. Nezanedbatelným faktorem je také vývoj a změna životního stylu a změny v úrovni životního standardu. Dalším faktorem je samozřejmě situace na trhu práce, která ovlivňuje nesoulad mezi možností získat bydlení a možností nalézt pracovní uplatnění. Pak se může stát, že ve velkých městech s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí je značný převis poptávky po bydlení ( Praha, Brno) a naopak v regionech a sídlech s vysokou mírou nezaměstnanosti je k dispozici bytový fond, o který nemají občané zájem, např. Ostrava.

Situace v základních sektorech bydlení je následující:
V družstevním sektoru je situace v celku uspokojivá, problémy jsou dány neuváženými legislativními zásahy z počátku 90. let a nedokončeným privatizačním procesem. Bytová výstavba v tomto sektoru stagnuje, stát ji nepodporuje. V soukromém sektoru jsou problémy vážnější, převážně je to způsobeno zanedbaností BF, regulací nájemného, kterému je zde většina bytů podřízena a neuspokojivými vztahy mezi nájemci a pronajímateli.
Sektor obecních bytů se potýká s obdobnými problémy. Nová výstavba však zde díky státním dotacím probíhá.
Vlastnický sektor, který je tvořen zejména rodinnými domky se rozšiřuje zejména o byty ve vlastnictví v důsledku privatizace i bytové výstavby.
Skladba bytového fondu v členění na nájemní a vlastnický sektor odpovídá zhruba skladbě v zemích EU.
Další oblastí, kterou se bytová politika zabývá je:

Bytová výstavba:
Od r. 1994 dochází k trvalému nárůstu počtu zahájených bytů, který je postupně následován nárůstem počtu bytů dokončených. Nicméně, současný rozsah a struktura nové bytové výstavby stále plně neodpovídá potřebám plynoucím především z demografického vývoje. Stále převládá poptávka nad nabídkou. Bytová výstavba zaostává za průměrem EU. Např. v roce 1995 bylo v zemích EU dokončováno v průměru 5,3 bytů na 1 000 obyvatel, zatímco v ČR to bylo jen 1,23.
V současnosti se nabídková cena nového bytu pohybuje v rozmezí od 15 – 27 000 Kč/m2, podle použité technologie, typu výstavby a lokality. Od r. 1990 do r. 1997 se tato cena zvedla již 6x (což je pro některé domácnosti neúnosné a tak spousta rodin je nucena žít v domácnosti s další rodinou), přitom peněžní příjmy domácností vzrostly jen 3x. Důsledkem je poměrně nízký počet nově stavěných bytů, které jsou většinou dostupné jen pro vyšší příjmové vrstvy, ale i poměrně značný počet nevyužitých nově postavených bytů a domků. Od roku 1996 je v rámci státní sociální podpory poskytován domácnostem příspěvek na bydlení na základě zjištění jejich sociální potřebnosti. Příspěvek mohou požadovat všechny domácnosti, bez ohledu na to, jaký typ bytu užívají (nájemní, vlastní…)Výše příspěvku je diferencována pouze podle výše příjmů domácnosti, bude tedy do určité míry motivovat některé domácnosti k přizpůsobení úrovně bydlení jejich dlouhodobé příjmové situaci. Jedním z dalších nástrojů BP jsou daňové úlevy, stavební spoření, dlouhodobé hypoteční úvěry a investiční úvěry."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1006
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse