Referáty bytová politika

Název Goodness Staženo

Bytová politika – stav, problémy, cíle

Jedná se o velmi podrobný popis situace v oblasti bytové výstavby a starší zástavby s ohledem na vývoj v České republice po r. 1989. Práce se nejdříve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

431x

Bytová politika

Jedná se o text, který se věnuje problematice bytové politiky a jejího vývoje. Opominuty nejsou zíkladní pojmy, ani politicko-sociálně-kulturní tenden... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

283x

Hypotéky

Hypoteční úvěr - co to je a kdo ho poskytuje - popis, termín, kritéria porovnávání různých hypotečních úvěrů: částka, doba splatnosti, způsob čerpání,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

210x

Technická vybavenost bytů v Náměšti nad Oslavou

V práci je porovnáno technické vybavení bytů, tedy v jakém procentuálním zastoupení je zavedena voda, plyn, topení, elektřina do bytových jednotek v N... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

165x

Rovnováha na trhu s byty

Sektory bydlení - soukromý nájemní sektor, obecní nájemní sektor, družstevní sektor, vlastnický sektor. Bytové fondy - základní charakteristika, velik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

141x

Trh nemovitostí v Brně

Práce se věnuje zhodnocení trhu s nemovitostmi se zaměřením na město Brno. Popisuje strukturu regionu, i trh s nemovitostmi. Uvádí, jaká jsou jeho spe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

127x

Deregulace nájemného v roce 2002?

Práce charakterizuje stávající regulované nájemné a jeho úskalí (situaci venkova a města, místně obvyklé nájmy), a zamýšlí se nad tím, zda již není př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

98x

Bydlení a bytová politika obce

Tato seminární práce na téma Bydlení a bytová politika obce se ve své první části zabývá všeobecnými otázkami důležitosti bydlení, bytovou politikou s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

94x

Předávací protokol k nájemnímu bytu s regulovaným nájemným

Práce obsahuje vzor předávacího protokolu k nájemnímu bytu s regulovaným nájemným.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika, Právo

91x

Bytová politika - 1990

Úvod. Obecné pojetí bytové politiky - bytová politika státu, širší pojetí bytové politiky. Bytová politika - stav v oblasti bytové politiky, bytová vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

47x
1  2  3  »