Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bytové družstvo Karlín 111 - ekonomie a management neziskových organizací

Bytové družstvo Karlín 111 - ekonomie a management neziskových organizací

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o bytových družstvech (BD), konkrétně o Bytovém družstvu Karlín 111. Zabývá se právní charakteristikou tohoto subjektu, vymezuje jeho orgány a dále je popisuje. Pozornost věnuje také zákonitostem ekonomickým, účetním a daňovým, principům nakládání se základním jměním, ziskem a členskými vklady. Součástí je i rozvaha, na které lze podrobně vidět rozložení finančních prostředků a nákladových položek. V závěru textu jsou shrnuty hlavní výhody a nevýhoda družstva.

Obsah

1.
Výběr, proč právě "Bytová družstva"
2.
Právní charakteristika BD
3.
BD a jejich ekonomické, účetní a daňové zákonitosti
3.1
Výkony, náklady organizace, kalkulace
3.2
Základní jmění, majetkové a materiální zabezpečení BD
3.2.1
Nedělitelný fond, jeho financování, tvorba a účel
3.3
Finanční zdroje, fundraising
3.3.1
Domovní rezerva
3.4
Marketing
3.5
Účetnictví BD
3.5.1
Roční účetní závěrka
3.5.2
Rozdělení zisku a ztráty družstva
3.5.3
Podíl člena na rozdělovaném zisku
3.5.4
Vypořádání ztráty družstva
4.
Problémy v BD
5.
Shrnutí hlavních poznatků o organizacích typu „DRUŽSTVO“, všeobecné pojetí
6.
Literatura

Úryvek

"3 BD a jejich ekonomické, účetní a daňové zákonitosti
3.1 Výkony, náklady organizace, kalkulace
Cílem hospodaření družstva je pokud možno nedostat se do minusového stavu ve výsledku hospodaření. Jak jsem již výše uvedla, cílem družstva je hlavně správa nemovitosti, pro kterou je dané družstvo založeno, pokud je tedy plánovaná rozsáhlejší oprava či dokonce rekonstrukce, počítá se s minusovým výsledkem hospodaření.
Kalkulaci jako takovou ve družstvu nahrazuje „fond oprav“. V tomto fondu jsou postupně pánovány a začleňovány potřebné opravy či rekonstrukce bytového domu. Všechny tyto plánované opravy či komplexní rekonstrukce jsou financovány z rezervního fondu oprav (k čemuž se dostanu v níže uvedeném textu) a musí být odsouhlaseny členy družstva.
Jako náklady můžeme tedy považovat opravy, rekonstrukce a provozní náklady bytového domu.

3.2 Základní jmění, majetkové a materiální zabezpečení BD
Zapisované základní jmění u BD Karlín 111 činí 50.000,- Kč.
Základní jmění tvoří souhrn peněžního, věcného a osobního plnění členů na členské vklady, které členové splatili nebo jejichž splacení se zavázali při vstupu do družstva.
Majetkovou účast člena v družstvu tvoří vklad (tj. základní členský vklad a další členský vklad). Členský vklad je vlastnictvím družstva.
Členský vklad může mít formu nepeněžitého vkladu, o jehož ocenění rozhodne členská schůze.
Výše základního členského vkladu činí 1.000,- Kč. Po dobu trvání členství nemůže členský vklad klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.
Zaplacení dalšího členského vkladu je podmínkou vzniku práva nájmu k družstevnímu bytu. O výši dalšího členského vkladu rozhoduje členská schůze.

Výše základního jmění nesmí klesnout pod částku stanovenou každým jednotlivým BD.

Základní jmění se pak dále zvyšuje či snižuje přijetím nových členů, respektive skončením členství v družstvu.
Základní jmění se tedy eviduje podle jednotlivých členů.

3.2.1 Nedělitelný fond, jeho financování, tvorba a účel
Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond ve výši nejméně 10% zapisovaného základního jmění. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně deseti procenty čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění, tj. 50.000,- Kč.
Nedělitelný fond je tvořen peněžními prostředky uloženými na účtu u banky a bezpečnými majetkovými hodnotami rychle zpeněžitelnými.
Zdroje nedělitelného fondu lze použít jen ke krytí ztrát družstva nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření družstva. Fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva.
Podíl družstva lze určit teprve po doplnění nedělitelného fondu v souladu se zákonem a stanovami."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19801
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse