Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Byzantská kultura

Byzantská kultura

Kategorie: Historie, Dějiny umění

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V seminární práci jsou rozvedeny rané počátky a předpoklady pro vznik této později samostatné a významné kultury. Časově je práce ohraničena 6.-9. stoletím, kdy bylo působení Byzantské říše jako kulturního vzoru nejvýraznější. Zaměřuje se na samotné byzantské umění, jeho vývoj a podrobný popis nejvýznamnějších památek architektury a výtvarného umění. Jsou zde rozebrány i některé politické události, zejména ty, které mají bezprostřední vliv na rozvoj umění této říše.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vytvoření byzantské kultury
3.
Zlatá doba
4.
Hagia Sofia
5.
Chrám San Vitale
6.
Sochařství
7.
Mozaiky, ikony
8.
Císařské schizma
9.
Poznámky

Úryvek

" Vývoj Cařihradu za Justiniána přispívá k rozvoji architektury, ve výtvarném umění se objevuje množství nástěnných maleb a mozaik. Pro architekturu jsou typické stavby s kupolí, která se stává důležitým prvkem. Kupolovité stavby se opírají o starou orientální tradici. Objevují se různé typy kupolí, polokupolí s výklenky a množstvím sloupů. Vnitřní výzdoba se skládala z obložení drahými mramory a z bohaté mozaikové výzdoby. Hlavice sloupů vycházejí z hlavice sloupů korintských, místo listů akantu jsou zdobeny rostlinnými ornamenty.
Nejznámější byzantskou stavbou, která se zachovala v téměř neporušeném stavu, je metropolitní chrám Boží Moudrosti, zvaný též Hagia Sofia. Základy tomuto chrámu byly dány již za císaře Konstantina (původní stavbou byla bazilika). Svoji charakteristickou podobu, která se blíží té dnešní, získal chrám v době Justiniána. Na stavbě se podíleli architekti Isidoros a Athemios, kteří vytvořili složitý centrální útvar *2/ s obrovskou kupolí o průměru 41 m, výšce 55 m a dalšími čtyřmi polokopulemi po stranách. Chrám je postaven na půdorysu řeckého kříže, který má čtyři stejně dlouhá ramena a je vepsán do čtverce. Středový prostor je zaklenut kupolí, která je nesena čtyřmi hlavními podporami z opracovaných kamenných kvádrů složených do sloupů. Dalšími nosnými články jsou oblouky, pilíře. Nosný systém chrámu je zajištěn vzájemným působením sil vznikajících váhou kupole a tlakem sousedních kleneb. Po celém obvodu jsou ve spodní části kupole umístěny okenní otvory, které osvětlují celý vnitřní prostor chrámu .Vnější vzhled je zcela prostý. Výzdobu interiéru tvoří sloupové tribuny, kupole a klenutí původně zdobí mozaiky se zlatým pozadím, ty se však nedochovaly, byly zničeny při expanzi Turků. V neporušené podobě se nám dochovaly mozaiky v nartexu *3/.
Chrám byl stavěn přes pět let, roku 537 byl vysvěcen. Po dobytí Cařihradu Turky r. 1453 byl přestavěn na mešitu a byly k němu přistavěny 4 štíhlé minarety, které tu stojí dodnes.
Pro ostatní stavby byzantské doby je charakteristické používat cihel zvenčí nekrytých a zevnitř stavby pokrytých vrstvou omítky a mazaikami.
V první polovině 6. století Byzancie dobývá Itálii a posiluje postavení již dříve kulturně velmi významného města Ravenna. Byla vždy jedním z center kultury a vzdělanosti římské říše a nyní vlivem byzantské kultury nabývá svého významu. Císař Justinián zde nechává vystavět nové chrámy, které jsou důkazem postupného prosazování prvků byzantského umění na západě.
Ravenna je starý válečný přístav Římanů, odkud mohli ovládat celé Jaderské moře, v 5. a 6. st. se stává druhým nejvýznamnějším městem v Itálii hned po Římu. Bylo sídlem byzantského patriarchy, gótských králů a byzantských místodržících.
Nejstarší památky v Ravenně jsou postaveny v římské tradici, později dokládají velmi živé styky mezi Itálií a Cařihradem. Jsou zde mauzolea *4/, baptiseria *5/, baziliky *6/. Nejvýznamnější stavbou je chrám San Vitale. Nezachoval se v původním stavu, až na mozaikovou výzdobu, která se dochovala neporušená jen na stěnách apsidy. (Ostatní buď nebyly dokončeny nebo byly zničeny v době renesance.) San Vitale je opět podle byzantských tradic vystavěna jako centrální budova s osmiúhelníkovým půdorysem a je zakrytá kupolí, podepřena pilíři a sloupy. Kolem kupole se táhne ochoz, který je zaklenut soustavou kleneb. Ještě před porušením musela být výzdoba celého chrámu velmi bohatá. Dokazuje nám to pozůstatek mozaiky v apsidě, na jejíž stropě jsou znázorněny stromy, květiny, zvěř na zlatém pozadí a objevují se i postavy apoštolů či proroků. Ve zlatém a barevném mozaikovém provedení je zde na jedné straně znázorněn císař Justinián s biskupem Maximiánem a dvorskými hodnostáři, vojáky a kněžími, kteří přináší chléb."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1070
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse