Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > CAN syndrom

CAN syndrom


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje otázku na téma CAN syndrom. Zabývá se sexuálním zneužíváním, prevencí, zanedbáváním dětí nebo šikanou.

Obsah

1.
Sexuální zneužívání
1.1.
Prevence
2.
Fyzické týrání
3.
Zanedbávání dětí
4.
Emocionální zneužívání
5.
Šikana
6.
CAN

Úryvek

" FORMY: a) nekontaktní sexuální chování – exhibicionismus, voyerismus, obscénní
telefonáty - děsí
b) kontaktní sexuální chování – osahávání, koitus
c) sexuální využívání dětí – pornografie, prostituce

Důsledky: obtížné dospívání, paradoxně se může fixovat na rodiče, který zneužívá (zvl. syn)
problém. Navazování vztahů k opačnému pohlaví
dívky – stávají se se prostitutkami, chladný postoj k sexu
chlapci – propadají drogám, alkoholu, nepřátelský postoj k druhému pohlaví,
mnoho z nich žije bez trvalého partnerského vztahu

- většina dětí tají zneužívání do dospělosti, proto je obtížné je zjistit a chránit
je před nimi
- odhaleno při psychologickém, psychiatrickém, pediatrickém vyšetření dítěte
- podnětem depresivní nálada dítěte
Vyšetření: pouze 1x /velkým stresem/, za přítomnosti rodiče, který nezneužívá
provádí speciálně trénovaní policisté s využívání pomůcek – velké loutky, kresby

Co dělat v případě podezření?
- promluvit o dotycích „ dobrých“ a „ nedobrých“
- nesprávnost utajování
- nepřenášet na dítě vlastní obavy
- nikoho neobviňovat, zvláště ne dítě
- poukázat na fyzický příznak
- dopracování se k pravdě může trvat několik týdnů (otevřeně se zeptáme, až je dítě dostateč.
připraveno)

PREVENCE (pro děti)
1. Moje tělo patří jenom mně (právo chránit vlastní tělo)
2. Intuice (vlastní pocity měřítkem hodnocení ohrožení)
3. Styky a dotýkání (rozeznat špatné, odmítnout z vlastní vůle)
4. Říci ne, bránit se, neposlouchat! PRÁVO dítěte.
5. Rozlišovat tajemství (která prožívají špatně, úzkostně, sdělit přátelům, dospělým)
6. POMOC (děti se učí znát, kde hledat pomoc) – ve škole informační letáky,…
Pozn. Důležitým činitelem průběhu i zvládání sexuálního zneužívání dítěte je matka.
Pokud je dítě dlouhodobě zneužívaní je o tom zpravidla informována.
Jsou volena tato řešení:
a) poskytne dítěti jednoznačnou ochranu i za cenu konfliktu v rodině a vlastní sociální
Újmy (pro dítě jistota, zázemí)
b) matka dítěti neuvěří (nechce věřit), popírá, že by se něco takového mohlo stát, není
schopna situaci řešit
- chladné, distancují se, obviňují dítě
- nechtějí o problému vědět (nemusí řešit)
- starší dívka zneužívána (matku traumatizovat v její roli – nahrazena mladší, ona
je nežádoucí; matky jsou slabé, závislé, nemají dostatečnou
sebedůvěru, jsou bezohledné, bojí se násilníka
Fyzické týrání
Znaky: poranění nebo popáleniny nevysvětlitelného původu
vysvětlení poranění dítětem nebo dospělou osobou nepravděpodobná!
nechuť dítěte hovořit o poraněních, neochota odhalovat paže a nohy v horkých dnech
pohmožděniny „ měkkých“ částí těla ( nadloktí, stehen, tváří) – následkem štípání,
kousání, bití. Pozn. NE lokty a kolena!
lysiny
strach ze styku s rodiči, strach jít domů, chronické útěky od rodičů
strach z lékařské pomoci
Důsledky: agresivita vůči ostatním, strach z rodičů,…
sklony k sebetrýznění (vytrhávání vlasů, tlučení hlavou)
CITOVÉ STRÁDÁNÍ !!
Tresty: odnětí svobody (podmínečné propuštění spojené s protialkohol. léčením)
léčba obou rodičů
Pomoc: Sociálně – právní ochrana dětí – oddělení péče o děti a rodinu, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, kurátor mládeže
Dětské krizové centrum, Linky důvěry, Fond ohrožených dětí, Bílý kruh bezpečí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5412922c76beb.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
CAN___vymezeni_pojmu_formy__pristup._Sikana.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse