Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Canada - maturitní otázka anglicky

Canada - maturitní otázka anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Anglicky vypracovaná maturitní otázka se zabývá Kanadou. V úvodu se autor věnuje obecným informacím. V dalších částech práce pojednává o geografii, obyvatelstvu, historii a ekonomii. Dále jsou v práci zmíněny oblíbené kanadské sporty a národní symboly. V závěru jsou pak popsána nejvýznamnější kanadská města.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Geografie
3.
Obyvatelstvo
4.
Historie
5.
Ekonomie
6.
Oblíbené sporty
7.
Národní symboly
8.
Města
8.1
Ottawa
8.2
Québec
8.3
Montreal
8.4
Vancouver

Úryvek

„CANADA
Canada is the second largest country in the Word. The capital city is Ottawa. The biggest city is Toronto. Other largest cities are Montreal, Vancouver, Edmonton, Hamilton …
It is an independent federal parliamentary system with Queen Elizabeth II as the head of state. She is represented in Canada by the Governor -General.
Canada is consist of 10 provinces and 2 territories. The biggest province is Quebec.

Geography
It neighbours with the USA - with Alsaska and the Great lakes area. This border is the longest undefended border in the world. The Great Lakes Region is the largest area of fresh water in the world. There are famous Niagara Falls. We can find also other big and beautiful lakes in Canada - Great Bear Lake, Great Slave Lake, Lake Winnipeg …
Canada has large mountain areas - the Rocky Mountains, the Mackenzi Mountains and the Melville Hills.
The highest mountain is Mt. Logan in the Alaska Region.
The longest river is the Mackenzie and other rivers are the Yukon, Columbia…

People
Canada has 32 million inhabitants. 60% of population speak English and 30% speak French.

History
The original inhabitants come to Canada from Asia. The first Europeans are the Vikings. Canada is rediscovered by the Italian John Cabot in 1497.

Economy
Canada has mainly coal, metal, oil and gas. Almost half the land area of Canada is covered by forests.
Other symbols of the country: moose, beaver, grizzly, maple syrup

Popular sports: ice-hockey, curling, figure skating

National symbol: maple leaf on the flag

climate: north - extremely cold
west coast - mild summers, cool winters
central Canada - short, mild summers, very cold winter”

Poznámka

Maturitní otázka byla vypracována pro obchodní akademii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a6324bd22126.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Canada.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse