Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čáp - stručná charakteristika anglicky

Čáp - stručná charakteristika anglicky


Kategorie: Biologie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce obsahuje velmi stručnou charakteristiku čápa.

Úryvek

"The White Stork is large wading bird in the stork family Ciconiidae. It is a huge bird, 100-125 cm tall, with a 155-200 cm wingspan and a weight of 2-5 kg. It is completely white except for the black wings. It has red bill and legs, which are black on juveniles. It walks slowly and steadily on the ground.
It is a elegant bird. It migrations between the Europe and the Africa. White storks breed in open farmland areas with access to marshy wetlands. Bulding a stick nest in trees, on buildings, or special platforms. It is viewedas bird of good luck and often builds nests close to human habitation.
In the southern Europe storks nests can be seen on churches and other buildings. It often forms small colonies. Most of its like feeds mainly on frogs and large insects, but also young birds, lizards and rodents.
It regulates small animals. It was rarity, but his population shoot up. The stork is symbol of fertility and of spring."

Poznámka

Práce obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x496b4fb670301.zip (114 kB)
Nezabalený formát:
Cap_struc_char.doc (155 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse