Seminarky.cz > Životopisy > > > Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická, Zlín

Charakteristika: V práci je popsán život a dílo C. G. Junga. Mimo základních životopisných dat tohoto významného psychologa je v práci popsáno také, jak vnímal psychologický archetyp.

Obsah

1.
Život C.G. Junga
2.
Důležité hlubinně psychologické archetypy a jejich charakteristika

Úryvek

"Jung se stal stoupencem Fredovy psychoanalýzy a začal s ním spolupracovat. Jeho vlastní zkušenost mu však napovídala, že i Fredova koncepce nevědomí se příliš zúžená. Freud se snažil vysvětlit nevědomí čistě materialisticky – jako odkladiště potlačených vzpomínek a tužeb. Největší váhu přitom přikládal sexuálním představám. Jung si ale pamatoval své vlastní sny a vidiny z mládí, a také při práci s pacienty nacházel v jejich snech věci a obrazy, se kterými se nikdy předtím nemohli setkat. Byly to obrazy z prastarých mýtů, mystických učení a náboženství, a některé sny dokonce jako by předpovídaly budoucnost.

Podle Junga tvoří potlačené touhy a vzpomínky pouze nejvyšší vrstvu nevědomí – tzv. individuální nevědomí. Pod ním existuje mnohem hlubší vrstva kolektivního nevědomí. Tu nevytváří člověk sám, ale získává ji snad již při narození. Je to společné kolektivní nevědomí lidstva, které se vytvářelo po miliony let. Obsahuje myšlenky a obrazy, které se objevují nejen v našich snech, ale i v umělecké inspiraci, v mýtech a náboženstvích. Tyto nadčasové ideje Jung nazývá předobrazy neboli archetypy. Vznikají postupně, předávají se z generaci na generaci a jsou a společné pro celé lidstvo. Právě ony jsou hlavním a věčným zdrojem celé naší kultury.

Důležité hlubinně psychologické archetypy a jejich charakteristika
• Archetyp života – příroda afektů, spontánní nálady a impulsy
• Archetyp smyslu - vše předpokládá smysl, v každém chaosu je přítomný kosmos.
Dvojice archetypů života a smyslu tvoří podmínky psychické skutečnosti:
• Moudrý stařec (senex) – zaměřenost psychiky na cíl (teleologie) předpokládá centrální osobnost
• Dítě (puer) – božské dítě, zárodek psychické celosti se středem v Bytostném Já (Self, něm. Das Selbst)"

Poznámka

Velmi krátká a stručná práce, která podává pouze základní informace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4558a56897e8c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jung.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse