Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čarodějnictví a inkvizice

Čarodějnictví a inkvizice

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, Brno

Charakteristika: Práce představuje počátky a periodizaci dějin inkvizice. Informuje o tom, co je to inkviziční tribunál a jeho procesy (soudcové, obžaloba, vyšetřování, výslech, mučení, rozsudek a trest, autodafé a hranice). Popisuje hon na čarodějnice a inkvizici ve 20. století. Vysvětluje nejen některé pojmy z čarodějnictví a magie jako takové, ale také středověké představy o magii. Zabývá se magií lékařskou a ochrannou, i magií jako zábavou. Sem řadí i hadačství, čarodějnictví, astrální magii a nekromancii. Vyjmenovává prvky spikleneckého čarodějnictví, konkrétně šamanské prvky čarodějnictví, světské i církevní čarodějnické procesy. V závěru jsou představeni někteří renesanční mágové.

Obsah

1.
Úvod
2.
Počátky a periodizace dějin inkvizice
3.
Inkviziční tribunál a jeho procesy
3.1.
Soudcové
3.2.
Obžaloba
3.3.
Vyšetřování
3.4.
Výslech
3.5.
Mučení
3.6.
Rozsudek a trest
3.7.
Autodafé a hranice
4.
Hon na čarodějnice
5.
Inkvizice ve 20. Století
6.
Čarodějnictví a magie
6.1.
Středověké představy o magii
6.2.
Magie lékařská a ochranná
6.3.
Magie jako zábava
6.4.
Hadačství
6.5.
Čarodějnictví
6.6.
Astrální magie a nekromancie
6.7.
Spiklenecké čarodějnictví
6.8.
Šamanské prvky čarodějnictví
6.9.
Světské i církevní čarodějnické procesy
6.10.
Renesanční mágové
7.
Závěr
8.
Poznámky

Úryvek

"
a) Středověké představy o magii
Isidor Sevilský ve svém díle Etymologie (ze 7. stol.) mluví o magii jako o “umu, který v mnoha místech a mnoha dobách dán lidem “škodlivými anděly” či démony”. Praví, že magi (čarodějníci) jsou známi jako malefici (škůdci, zločinci), neboť páchají velké zločiny – vnáší nepokoj do lidských myslí, pomocí kouzel zabíjejí lidi a balamutí je svými šalbami.
Isidor se však hlavně zabývá seznamem různých druhů magie, přičemž většina z nich jsou odrůdami hadačství či věštectví: geomancie je hádání ze země, hydromancie z vody, aeromancie ze vzduchu, pyromancie z ohně, inkantace (zaříkávání) používá slovních formulek; haruspex věští z vnitřností, augurové a auspexové (ptakopravci) sledují let a zpěv ptáků a další znamení téhož druhu, prostřednictvím nekromancie lze oživit mrtvé a klást jim otázky, astrologie usuzuje podle hvězd, atd. Když Isidor dokončí soupis těchto různých druhů magie, prohlásí, že všechny pocházejí ze zhoubného spojení lidských bytostí a nehodných andělů a v důsledku toho se jich mají křesťané vystříhat. Neupřesňuje, jakým způsobem ten který druh magie čarodějníci provozují, ale jeho komentář napovídá, že pokud čáry působí, je tomu tak díky démonické pomoci.
Na Isidora se odvolává spisovatel a teolog Hugues de Saint-Victor, který ve 12. století utřídil magii do jasně vymezených souborů, pěti skupin zvaných "mantice", které zahrnují 1. nekromancii a hádání ze všech čtyř živlů - země, vzduchu, ohně a vody; 2. ”mathematica”, která zahrnují hádání z vnitřností, ptakopravectví a užívání horoskopu, 3. "sortilegium" (tažení losů), "maleficium" (čáry) a "praestigium" (šalby). Zajímavé je, jak malefici (čaroděje) definuje: "Ti, kdož zaříkáváním či démonickými ligaturami anebo jinými škodlivými prostředky páší strašlivé skutky s pomocí či podporou démonů". Démoni inspirují a vzdělávají čaroděje a pomáhají jim. Hugues však také mluví o čarodějích, kteří uzdravují - remedia, a zvláštní procedury, o nichž se zmiňuje, by mohly být využity k léčbě. Zaříkávání a čáry jsou ve středověké Evropě běžnou praxí, zvlášť u léčitelů, kteří nemají univerzitní vzdělání. Hugues jako by naznačoval, že léčení stejně jako kletbu lze považovat za magii; čarodějové prohlašují, že léčí, způsobují však nemoc, ne-li těla, tedy alespoň ducha.
Johann Hartlieb v polovině 15. století ve své Knize veškerých zapovězených umění podává o magii podrobnější zprávu. Hartlieb, který sám byl adeptem některých okultních nauk, dospěl však k názoru, alespoň navenek, že jsou démonické a zavrženíhodné. Podává sice četné informace o tom, jaký mají účinek, na každém kroku však upozorňuje, že jsou škodlivé a člověk se jich má vystříhat.
Pro Isidora, Huguese i Hartlieba magie funguje - pokud opravdu funguje – toliko díky démonům, kteří ji vnukají lidem a učí je, a co je důležitější, plní jimi požadované skutky.
Na druhé straně se po celá staletí mělo za prokázané, že přirozený svět v sobě tají skryté síly, které mohou vyvolat neobyčejné následky. Jsou málo známy a jen těžko, nebo vůbec, se dají vyložit jako přírodní zákony . Zmínky o nich se objevují již ve starověku, např. ve spisech Plinia staršího. Znal je i sv. Augustin a věřila v ně většina vzdělaných lidí až do novověku. Výraz “magické” se pro ně objevuje až ve 13. stol. Koncem 15. stol. se Marsilio Ficino zmiňuje o magických silách hvězd a planet, které jsou skryty v rostlinách, drahokamech apod. a slouží lidem. Podle něho jsou to dary od Boha ukryté v lůně přírody.
Ve středověké Evropě se tedy sváří dvě protichůdná pojetí magie – démonická, která předpokládá vzývání démonů za různými účely; a přírodní, která může splnit stejné požadavky a která svoji moc těží ze skrytých sil přírody. Hranice mezi nimi je plynulá a velmi sporná."

Poznámka

Seminární práce z dějepisu na Gymnáziu J. G. Mendela.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1083
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse