Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čarodějnictví a inkvizice

Čarodějnictví a inkvizice

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, Lovosice

Charakteristika: Práce seznamuje s čarodějnictvím a inkvizicí. Nejdříve popisuje počátky čarodějnictví a rozdělení magie, poté se věnuje symbolům, které se váží k čarodějnictví. Zmiňuje předkřesťanské stíhání čarodějnic. Text dále uvádí vznik inkvizice, i inkviziční tribunál a procesy. Zmiňuje dílo Kladivo na čarodějnice a nejvýznamnější inkviziční země. Pojednává o dnešním čarodějnictvím a magii, i současné inkvizici.

Obsah

1.
Úvod
2.
Čarodějnictví a magie
2.1.
Počátky čarodějnictví
2.2.
Rozdělení magie
2.3.
Symboly spjaté s čarodějnicemi
2.4.
Předkřesťanské stíhání čarodějnic
3.
Inkvizice a inkviziční procesy
3.1.
Vznik inkvizice
3.2.
Kladivo na čarodějnice (Malleus maleficarum)
3.3.
Šíření inkvizice po Evropě
3.4.
Inkviziční tribunál
3.5.
Inkviziční procesy
3.6.
Nejvýznamnější inkviziční země
4.
Čarodějnictví a magie dnes
5.
Současná inkvizice
6.
Závěr

Úryvek

"1.) Počátky čarodějnictví

Jistý způsob čarodějnictví v lidské komunitě existoval již od pradávna. Bohužel z raných lidských společenství se uchovalo jen málo mýtů. Nejdůležitější z nich je pověst o postavě námi nazvané Matka Bohyně, o které nikdo s jistotou neví, kdy ji lidé začali uctívat, ačkoliv fakta nasvědčují tomu, že to mohlo být v paleolitu, když se začal rozšiřovat Homo sapiens. Na jeskynních malbách z této doby jsou vyobrazeny především zvířata, v některých případech i muži v maskách, což by mohlo naznačovat nějaký magický rituál, ale téměř všechny zachované plastiky z této doby zobrazují ženy. V oblasti od Francie až po Sibiř a od Willendorfu v Rakousku až po Balkán bylo nalezeno 130 sošek žen, které nazýváme Venušemi a zdá se, že svědčí o jakési úctě k ženskému božstvu a magické síle žen. Sošky charakterizuje přehnaně zdůrazněné boky, prsa a lůno. Některé zdůrazňují i zvětšená břicha těhotných žen. Toto nás přivádí na myšlenku, že uctívali schopnost ženy dávat nový život. V současné době se jim připisuje mnohem větší význam. Joseph Campbell, známý badatel v oboru mytologií, se domnívá, že Venuše dokazují uctívání ženského těla jako zdroj božské síly již v době kamenné a poukazuje na to, že většina z nich byla nalezena na místech, které připomínaly oltáře a že všechny byly vytesány bez nohou, takže mohly být zapíchnuty do země. Nicméně pravý rozkvět kultu Bohyně Matky nastal v pokročilejších zemědělských společnostech kolem roku 5000 př.n.l., kdy lidé začali žít ve stálých sídlech a živili se zemědělstvím. Naučili se sít pšenici, ochočili si zvířata a zlepšovali svoje řemeslné schopnosti. Dříve byla žena sice uctívána za schopnost rodit děti, ale byla nucena otrocky pracovat, zatímco muži zajišťovali většinu výživy, ale nyní si však ženy samy vzaly na starost pěstování a sklizeň plodin a staly se tak zdrojem jak nového života, tak i potravy. Proto je žena vždy spojována symbolicky se zemí. Od počátku bylo její postavení paradoxní, byla dárkyní života, ale zároveň tou, která všechno bere. Byla zobrazována s otevřenou náručí, ale i jako žena držící v rukou hady.
Okolo roku 4000 př.n.l. se v Mezopotámii usídlili Sumerové, kteří přišli na to jak vyrobit z hlíny cihly a stavěli z nich chrámy ve tvaru stupňovité pyramidy tak, aby se bohyně země mohla symbolicky spojit s bohyní nebes. Během dalších 1500 let byly poznatky Sumerů přejímány a vylepšovány všemi národy Blízkého Východu od Egypta až po Írán. Ve všech místech byla bohyně dominantní mýtickou postavou, která národ od národu měnila jen svá jména. Avšak z jižních pouští, z Evropy a jižního Ruska sem přicházeli ve vlnách Semité, helénští a árijští nájezdníci, pastevci dobytka a potomci loveckých civilizací, kteří si podrobili města starých zemědělských kultur a snažili se zničit tento jejich harmonický a nehrdinský pohled na přírodu. Potlačili mýtus Bohyně Matky tím, že vykládali její charakter s mužskými a válečnickými rysy. Vysvětlení ve změně chápání bohyně najdeme v babylonské legendě o Mardukovi a Tiamat. Dříve byla bohyně uctívána Babylóňany jako matka všech bohů, ale náhle jí zobrazují jako hrozbu pro svět a sluneční bůh Marduk má tuto zlou ženu zastavit. Zvítězil nad ní tak, že ji zastínil svou velikostí a poslal větry do jejího hrdla a roztrhal jí tak na kusy, ze kterých pak stvořil nebesa a zemi. Od té doby na Blízkém Východu převládají pověsti semitské mytologie s podobným tématem. Tyto revidované pověsti o bohyni jsou jediné, které přežily v biblických tradicích Starého a Nového zákona i v homérských mýtech Řecka a Říma. Matku Bohyni buď přemohli a zabili nebo provdali, a tím ji odsoudili k podřízené úloze. V bibli nalezneme boha Izraele Jehovu jak triumfuje nad Leviatanem, vesmírnou obludou z moře s jasným vztahem k dřívějšímu, ženskému hlavnímu božstvu. V řecké mytologii nalezneme boha Dia, který přemohl polomuže-polohada Tyfóna, nejmladšího syna bohyně země Gaii."

Poznámka

Práce z Historického semináře - Gymnázium Lovosice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18655
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse