Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čarodějnictví a inkvizice v novověku

Čarodějnictví a inkvizice v novověku

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Ročníková práce z dějepisu, zaměřující se na inkvizici a s ním spojené pronásledování čarodějnic v novověku. Charakterizuje dobu, náboženství, vznik inkvizice, popisuje postupy inkvizičního tribunálu, nebo novodobou inkvizici a jednotlivé zajímavé případy. Včetně použitých zdrojů a obrazové přílohy.

Obsah

Čarodějnictví a inkvizice v novověku, 22 stran

1.
Období novověku
2.
Náboženství
3.
Počátky dějin inkvizice
4.
Inkviziční tribunál
5.
Hon na čarodějnice
6.
Španělská inkvizice
7.
Inkvizice 20. století
8.
Procesy a případy
9.
Závěr
10.
Poznámky
11.
Seznam použité literatury, zdroje
12.
Obrazová příloha

Úryvek

"Charakteristika epochy
Novověk je označení dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech. Vymezení těchto epoch není jednoznačná záležitost. Přerod z jedné do druhé je dlouhý proces změn společnosti a kultury, nezačíná ale ve všech místech ve stejnou dobu a neprobíhá stejným tempem, proto jsou letopočty počátku nebo konce pouze orientační.
Za počátek novověku je nejčastěji pokládán rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Často se uvádí i rok 1485, kdy v Anglii skončila válka Růží, dobytí Konstantinopole Turky v roce 1453, nebo zveřejnění 95 tezí Martina Luthera roku 1517. Konec novověku a počátek moderních dějin bývá umisťován na závěr 18. století, kdy v roce 1789 proběhla velká francouzská revoluce, nebo ke konci 19. století či na začátek 20. století. Někteří považují i dnešní moderní dějiny jako součást novověku.
V novověku se udála řada velkých změn společenského, kulturního i ekonomického charakteru, společnost se oprostila od středověkého modelu zemědělské výroby k ekonomickým modelům kapitalismu, rozvíjela se osobní svoboda i společnosti, rozvíjel se parlamentarismus nebo ústavnost. Zvyšovala se životní úroveň, vzdělání a kultura, rostla ekonomika. Rozvíjely se technologie, vědecké postupy. Evropské velmoci v novověku vytvořily veskrze celosvětové koloniální říše, díky nim došlo k propojení různých částí světa a urychlování celosvětového vývoje.
Toto období můžeme dále rozdělit na raný novověk, vrcholný novověk a moderní dějiny. Raný novověk lze vymezit obdobím renesance, humanismu a protestantskou a katolickou reformací; vrcholem mocenských střetnutí byla třicetiletá válka. Ekonomiku začalo řídit měšťanstvo, došlo ke vzniku a rozvoji kapitalismu. Zároveň byl ve státním zřízení feudalismus nahrazen absolutistickým režimem. V období vrcholného novověku došlo k průmyslové revoluci, po celé Evropě i USA se děli velké politické změny, revoluce. V 19. století měla rozhodující roli industrializace a vytvoření komunikačních možností mezi Evropou a Severní Amerikou, jako železnic, telegrafu nebo rádia. Vytvářely se moderní státy, sjednotila se Itálie a Německo, probíhal proces demokratizace. Na vzestupu byl filozofický směr nacionalismus, který vyvrcholil revolučním rokem 1848. Postupně docházelo k stále větším konfliktům mezi koloniálními velmocemi i k vnitřním rozporům. Následkem toho začala v roce 1914 první světová válka. Následují moderní dějiny, které pokračují až dodnes.Náboženství
Téměř po celé Evropě v novověku docházelo k reformacím, tedy náboženským a sociálním hnutím, které si za cíl kladly nápravu církve. To znamenalo rozpad církevní jednoty na katolíky a protestanty. K reformě vyzývalo zejména hlásání církve o chudobě duchovních, kteří si ale libovali v penězích a přepychu. Odpor vzbuzoval i prodej odpustků. Měšťané žádali prostší církev, poddaní chtěli zlepšit své postavení a šlechta chtěla zesvětštit církevní majetek.
Reformace v Německu, Švýcarsku a Anglii
V Německu v roce 1517 Martin Luther, mnich, univerzitní profesor a představitel umírněné reformace, latinsky sepsal 95 tezíObr.1 proti odpustkům, a určil je tak zejména vzdělancům. Teze ale byly brzy přeloženy do němčiny a rychle se rozšířily po celém Německu. Teze vyvolaly velký ohlas a Lutherovi bylo vyhrožováno klatbou, tedy zákazem sloužení mší, bohoslužeb a udělováním svátostí i exkomunikací, vyloučením ze společenství církve. Nakonec byl proti němu vydán wormský edikt. V letech 1521–1522 pobýval na hradu Wartburg, kde překládal Nový zákon. V roce 1530 bylo přijato Augsburské vyznání víry. Nově vzniklé luteránství se rozšířilo i do Saska, Dánska a Švédska.
V letech 1524 až 1526 probíhala v Německu selská válka venkovanů. Propukla ve třech oblastech - v jihozápadním Německu byl vytvořen program 12 artikulů, ve středním Německu byl vůdcem Tomáš Münzer, který hledal přívržence i v Praze, založil sektu novokřtěnců, ale nakonec byl popraven. Sedláky z Tyrol a Solnohradska vedl Michal Gaismair. V roce 1526 však byli za velkých ztrát asi 100 000 lidí, poraženi. Selská válka skončila neúspěchem zřejmě díky špatné organizaci a nejednotnosti, chyběla jim podpora měst a šlechty. V roce 1555 byl přijat Augsburský mír propagující zásadu „Cuius regio, eius religio“ (Čí země, toho náboženství).
Ve Švýcarsku ve stejné době jako Luther vystoupil proti církevnímu úpadku Ulrich Zwingli, který byl v některých názorech radikálnější. Založil novou evangelickou církev, která se rozšířila do švýcarských kantonů i do sousedních německých měst. Dalším švýcarským reformátorem byl Jan Kalvín. Své názory představil v Ženevě. Roku 1540 bylo založeno nové učení, kalvinismus, jeho učení přijímala i šlechta. Kalvínovi přívrženci byli též hugenoti."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text o rozsahu 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29635
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse