Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Casiopea, s. r. o. - případová studie

Casiopea, s. r. o. - případová studie


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou případovou účetní studii firmy Casiopea. Na základě zadání je proveden výpočet základu daně z příjmů právnických osob přes výsledek hospodaření až po výpočet samotné daně z běžné činnosti, včetně jejího zaúčtování. Dále text informuje nejen o termínech podání daňového přiznání k dani příjmů právnických osob a splatnosti daně, ale také o platebním kalendáři na rok 2010. Popisuje rozdíl mezi účetním hospodářským výsledkem a daňovým základem, i položkách navyšujících účetní hospodářský výsledek a položkách snižující účetní hospodářský výsledek. Věnuje se rozdílům v účtování o různých druzích daní, členění daní, i jejich účtování. Praktická část obsahuje zaúčtování v druhovém členění nákladů, výpočet odpisů a výsledovku s rozvahou.

Obsah

1.
Zadání
2.
Zaúčtujte všechny transakce v druhovém členění nákladů a výnosů
3.
Vytvořte inventární kartu pro pořízený osobní automobil, na které uvedete všechny potřebné údaje pro evidenci majetku
4.
Vypočítejte základ daně z příjmů právnických osob
5.
Vypočítejte ze základu daně výši splatné daně z příjmů právnických osob sazbou daně 20 %.
6.
Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani příjmů právnických osob a kdy musí být splatná daň uhrazena finančnímu úřadu?
7.
Jaký je rozdíl mezi účetním hospodářským výsledkem a daňovým základem?
7.1.
Účetní hospodářský výsledek podniku
7.2.
Transformace účetního hospodářského výsledku
7.3.
Položky, o které se navýší účetní hospodářský výsledek (ÚHV)
7.4.
Položky, které snižují ÚHV
7.5.
Daňový základ
8.
Zdůvodněte rozdíly v účtování o různých druzích daní, které jsou obsaženy v příkladu
8.1.
Druhy (členění) daní
9.
Sestavte výsledovku a rozvahu k datu 31. 12. 2009

Úryvek

"4. úkol: Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani příjmů právnických osob a kdy musí být splatná daň uhrazena finančnímu úřadu?
Daňové přiznání je nutné podat do konce 3. měsíce po skončení zdaňovacího období. Právnické osoby podléhající auditu podávají daňové přiznání až do konce 6. měsíce po skončení zdaňovacího období.
Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Tímto obdobím se rozumí období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za následující zdaňovací období.
V roce 2009 jsou zálohy na daň z příjmů splatné:
a) u právnických osob, jestliže jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní rok podle
§ 17a písm. a) zákona, a u fyzických osob vždy, pokud jim vznikne zálohová povinnost:
• do pondělí 16. března 2009 (1. čtvrtletní záloha),
• do pondělí 15. června 2009 (2. čtvrtletní záloha nebo 1. pololetní záloha),
• do úterý 15. září 2009 (3. čtvrtletní záloha),
• do úterý 15. prosince 2009 (4. čtvrtletní záloha nebo 2. pololetní záloha)
b) u právnických osob, pokud do roku 2009 spadají dvě navazující části zdaňovacích období hospodářského roku podle § 17a písm. b) zákona, jestliže do některého z následujících kalendářních měsíců připadne:
• 6. nebo 12. měsíc zdaňovacího období hospodářského roku, v němž se platí 2 zálohy nebo
• 3., 6., 9. nebo 12. měsíc zdaňovacího období hospodářského roku, v němž se platí čtyři zálohy

Termíny splatnosti záloh daně z příjmů
V 1. pololetí 2009 Ve 2. pololetí 2009
Do čtvrtka 15. ledna 2009 Do středy 15. července 2009
Do pondělí 16. února 2009 Do pondělí 17. srpna 2009
Do pondělí 16. března 2009 Do úterý 15. září 2009
Do středy 15. dubna 2009 Do čtvrtka 15. října 2009
Do pátku 15. května 2009 Do pondělí 16. listopadu 2009
Do pondělí 15. června 2009 Do úterý 15. prosince 2009

Daň je splatná do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Celková částka, kterou bude muset poplatník zaplatit, se snižuje o předem zaplacené zálohy.
Daň musí být na účtu příslušného finančního úřadu připsána dnem splatnosti daně
(v minulosti stačilo, že byla daň z účtu plátce odepsána dnem splatnosti daně, v důsledku převodu v bankách pak finanční úřad obdržel platbu s několikadenním zpožděním).
Lhůtu zaplacení daně lze prodloužit několika způsoby:
• posunutím termínu pro podání daňového přiznání (je třeba k 31. 3. příslušného roku dodat na finanční úřad plnou moc opravňující daňového poradce k vyplnění daňového přiznání),
• podáním písemné žádosti na příslušný finanční úřad o posečkání daně
(v žádosti musí podrobně zdůvodnit, co k tomu poplatníka vede)
• podáním písemné žádosti na příslušný finanční úřad o rozložení platby daně na splátky.


Výsledovka firmy "Casiopea s. r. o." k 31. 12. 2009 Kč
Tržby za prodané zboží 3 500 000
Náklady na prodané zboží -1 610 000
Hrubá marže 1 890 000
Mzdy -200 000
Pojistné za zaměstnavatele -70 000
Reprezentace -30 000
Manka a škody -230 000
Dary -10 000
Odpisy -80 000
Pronájem budovy -120 000
Účetní zisk před zdaněním 1 150 000
Daň z příjmů -200 000
Účetní zisk po zdanění 950 000"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 5,5 stran. Práce obsahuje tabulky.
Část práce je ve formátu MS Excel *.xls.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře. Přímé citace však nejsou vyznačeny. V práci je opominut zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-upravit-hospodarsky-vysledek/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19399
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse