Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Časová hodnota peněz

Časová hodnota peněz

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje tématu časové hodnoty peněz. Zabývá se hodnocením efektivnosti investic, hlavně metodou čisté současné hodnoty. Vysvětluje a charakterizuje pojem časová hodnota peněz. Názorně popisuje její výskyt a uplatnění v běžném životě každého člověka.

Obsah

1.
Úvod
2.1
Hodnocení efektivnosti investic
2.2
Metody hodnocení efektivnosti investic
2.2.1
statické metody
2.2.2
dynamické metody
3.1
Čistá současná hodnota (ČSH)
3.2
Index ČSH
4.1
Časová hodnota peněz
4.2
Podstata časové hodnoty peněz
4.3
Oblast uplatnění časové hodnoty peněz
5.1
Vliv časové hodnoty peněz v rámci rozhodování
5.2
Vzorový příklad
6.
Závěr

Úryvek

"2.2 Metody hodnocení efektivnosti investic
Vedle jednoduché a dnes často používané metody „prostá doba návratnosti“ se nabízí několik dalších ukazatelů výpočtu efektivnosti investice. K hodnocení efektivnosti se používají statické nebo dynamické metody
2.2.1 statické metody , které nerespektují vliv faktoru času na cenu finančních prostředků: A) metoda průměrných ročních nákladů (annual cost)
- Při jejím použití je výsledkem hodnota vypočtená jako součet hodnot ročních provozních nákladů, ročních odpisů a ročních úroků. Tato metoda je vhodná pro projekty, které používají různé technologické postupy a zajišťují stejnou výši produkce. Protože hodnotí změny provozních a investičních nákladů, používá se často v technických publikacích.
B) metoda vyhodnocení doby návratnosti (payback period).
- Jedná se o tradiční a často používané kritérium hodnocení investic (zejména v bankovních kruzích). Prostá doba návratnosti je období, během kterého se investice splatí z peněžních příjmů získaných ze zisků z investice po zdanění a z odpisů. Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice hodnocena příznivěji.
C) metoda průměrné výnosnosti (average rate of return)
- Má tradici v bankách u dlouhodobých úvěrů, je jednoduchá a dobře pochopitelná. Průměrná výnosnost investice se vyjadřuje jako poměr celkového ročního zisku po dobu životnosti a průměrné roční hodnoty investičního majetku v zůstatkové ceně.

2.2.2 dynamické metody - Finanční rozhodování je vždycky ovlivněno časem. Hodnota peněžních prostředků, které má např. podnik k dispozici v současnosti, není ekvivalentní hodnotě stejného objemu peněžních prostředků v budoucnosti. Tento aspekt je tím výraznější, čím delšího časového období se toto rozhodování týká. Proto je třeba faktor času zohledňovat zejména při rozhodování o investicích, při kalkulaci výhodnosti jednotlivých zdrojů financování podniku, při stanovení tržní hodnoty majetku firmy. Pro výpočet časové hodnoty peněz existuje několik ukazatelů :
A) metoda diskontovaných nákladů (discounted cost).
- Je to jednoduchá dynamická metoda. Místo průměrných ročních nákladů porovnává souhrn všech nákladů spojených s realizací investice za celou dobu životnosti. Diskontované náklady investičního projektu se rovnají součtu investičních nákladů na projekt a diskontovaných ročních provozních nákladů po odečtení odpisů. V případě, kdy bude mít majetek investice na konci životnosti likvidační hodnotu, je od diskontovaných nákladů odečtena diskontovaná hodnota této likvidační ceny. Kritérium výběru nejlepší varianty jsou nejmenší diskontované náklady. Hodnotíme-li projekty s různou dobou životnosti, provede se vyhodnocení pro společnou délku životnosti.
B) metoda vnitřního výnosového procenta
C) metoda vnitřní míry výnosu (internal rate of return).
D) metoda čisté současné hodnoty (net present value) a s ní spojený index rentability (profitability index)
- V současné době je standardem pro hodnocení efektivnosti investic v čase. A my se jí budeme dále věnovat více.

3.1 Čistá současná hodnota
Čistá současná hodnota (dále ČSH) je teoreticky nejpřesnější metoda investičního rozhodování, založená na respektování faktoru času pomocí diskontování. ČSH vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi současnou hodnotou (dále SH) peněžních příjmů z investice a SH kapitálových výdajů na pořízení investice. Ta varianta investic, která má vyšší SH, je považována za výhodnější. Za přijatelné jsou považovány všechny investice, jejichž ČSH je vyšší než nula. Volba mezi jednotlivými variantami se provede jednoduchým porovnáním, za nejvýhodnější se pak považuje ta varianta, která má nejvyšší ČSH, přípustné jsou přitom všechny varianty s ČSH vyšší než 0 (přinášejí alespoň příjem ve výši úroku)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15545
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse