Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Časové a místní fráze

Časové a místní fráze


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Gate - Jan Moucha, Náchod

Charakteristika: Práce obsahuje přehledně zpracované fráze v anglickém jazyce.

Obsah

1.
Fráze

Úryvek

"Časové a “místní” fráze
• za týden→ in a week
• do týdne → within a week
• během týdne → during a week
• po týdnu → after a week
• do konce týdne (nejpozději) → by the end of the week
• do konce týdne (až do konce týdne) → until the end of the week
• jít po ulici → to walk down(along) the street
• banka je v Komenského ulici → the bank is in (on) Komenského Street
• na ulici je mnoho lidí → there are a lot of people in the street
• bydlím v Komenského ulici čp. 10 → I live at 10 Komenského Street
• ve vlaku → on (the) train
• ve středu → on Wednesday
• ve středu (uprostřed) → in the middle
• v dubnu → in April
• v osm hodin → at eight o'clock
• nejpozději do osmi večer → by eight o'clock p.m.
• jsem tu služebně → I am on business here
• včas → in time
• na čas → on time
• přesčas → overtime
• k 30. červnu → as of the 30th of June
• blahopřát k narozeninám → to congratulate on a birthday
• odpovědět na otázku → to answer a question
• poslat peníze na učet u KB → to send money to the account with the KB
• pracovat u Siemense → to have a job (to work) with Siemens
• bydlím u more → I live by the sea
• I live at the seaside
• sedím u stolu → I am sitting at the table
• přeložit do angličtiny → to translate into English
• pod podmínkou, že → on (the) condition that
• pod mostem → under the bridge
• pod nulou → below zero
• podél zdi → along the wall
• podle mého názoru → in my opinion
• podle mých hodinek → by my watch
• film byl natočen podle románu → the film (movie) is based on the novel
• podle předpisů→ in conformity with the regulations
• podle zákona → according to the law, pursuant to Act…
• nad nulou → above zero
• je mu nad → padesát he is over fifty
• bok po boku → side by side
• krok za krokem → step by step
• kousek po kousku → little by little
• jít ruku v ruce → to go hand in hand
• kružnice o poloměru 30 mm → a circle of 30 mm in diameter"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53399702a7daa.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Casova_prace.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse