Název Goodness Staženo

Zkouškové otázky z angličtiny 2 - anglicky

Otázka Média podává charakteristiku jednotlivých médií, jejich zvláštnosti - televize (situace na českém mediálním trhu, ČT a NOVA), telefonování (vyn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

102x

Zkouškové otázky z angličtiny 1 - anglicky

Zpracované zkouškové otázky z angličtiny s týkají tématu: Zdravotnictví u nás (hlavní principy fungování zdravotní péče, ale také alternativní metody ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

79x

Zkouškové otázky z angličtiny 3 - anglicky

První otázka popisuje život ve Velké Británii - britský gentleman, když jdete na návštěvu, charakteristika a vzhled domácnosti (detached a semi-detach... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

63x

Časové a místní fráze

Práce obsahuje přehledně zpracované fráze v anglickém jazyce. ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

51x

Přednášky z obchodní angličtiny

Práce obsahuje základy slovní zásoby, frází a obratů v dané oblasti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

41x

Roční kurz anglického jazyka - výpisky

Setříděné a ucelené výpisky z ročního kurzu anglického jazyka pořádaného jazykovou školou jako příprava ke státním zkouškám z angličtiny. Obsahují čás... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

24x

Britská identita a kultura - anglicky

Zápisky z přednášek se soustředí na problematiku britské identity a kultury. Úvodní přednáška vymezuje relevantní pojmy a zajímá se také o předmět kul... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Etnologie, Historie, Sociologie

2x