Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Časové rozličení nákladů a výnosů, rezervy, leasing

Časové rozličení nákladů a výnosů, rezervy, leasing


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka s názvem Časové rozlišení nákladů a výnosů obsahuje i základní pojetí rezerv a leasingu. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, účtování i s příklady.

Obsah

1.
Náklady a výnosy příštích období
2.
Výdaje a příjmy příštích období
3.
Komplexní náklady příštích období
4.
Rezervy
5.
Leasing

Úryvek

"Příklady časového nesouladu mezi NÁKLADY A VÝDAJI:
1. Náklad dříve než výdaj
- Výplatní listina mezd zaměstnanců za květen – náklad
- Výplata květnových mezd v průběhu června – výdaj
2. Výdaj dříve než náklad
- Poskytnutá záloha dodavateli za energii – výdaj
- Přijatá faktura za spotřebovanou energii – náklad
3. Náklad a výdaj současně
- Hotově zaplaceno v autoservisu zaplaceno za opravu

• Náklady a výnosy je nutno zaúčtovat do jednotlivých období podle časové a věcné souvislosti.
• Používáme k tomu časové rozlišení, které představuje rozdělení nákladů a výnosů do těch účetních období, s nimiž časově a věcně souvisejí.

Pro časové rozlišení jsou v účetní jednotce známé 3 parametry:
- Účel (na co byl nebo bude vynaložen náklad, a z čeho vznikne výnos)
- Částka (jaká je hodnota nákladu nebo výnosu, který musí účetní jednotka časově rozlišit)
- Období (do kterých účetních období se musí příslušný náklad nebo výnos rozdělit)Náklady a výnosy příštích období
• K nákladům příštích období patří například placené nájemné předem

Př. Nájemce poslal ze svého účtu pronajimateli částku 180 000 Kč na úhradu nájemného za 2. pololetí roku 2012 a celý rok 2013 (platba v červnu 2012).
Musíme zaúčtovat jak do roku 2012, tak do roku 2013, protože nájem se týká obou let. Částka měsíčního nájemného činní 10 000 Kč (180 000 / 18 měsíců). Do výsledku hospodaření za rok 2012 se tedy v obou účetních jednotkách promítne částka 60 000 Kč (10 000 Kč * 6) za rok 2013 pak 120 000 Kč (10 000 Kč * 12)

Účtování u nájemce:

Účtování u pronajimatele:

Výdaje a příjmy příštích období
• Patří zde například nájemné placené pozadu (ze strany pronajímatele se jedná o příjmy příštích období).

Př. Nájemce zaplatil pronajímateli nájem za prosinec roku 2012 v lednu 2013 (platba v hotovosti, částka 20 000 Kč).
Obě strany musí výsledkově zaúčtovat již do roku 2012, protože v tomto roce byla služba poskytnuta (z pohledu pronajímatele) a využívána (z pohledu nájemce). Vystaví se tedy vnitřní účetní doklad, podle něhož tuto skutečnost zaúčtují. V roce následujícím se pak účtuje podle pokladního dokladu.

Účtování u nájemce

Účtování u pronajímatele


Komplexní náklady příštích období
• Účet 382 – komplexní náklady v příštích období má obdobný charakter jako účet 381, použije se pak pouze v případě, kdy předmětem časového rozlišení je několik nákladových druhů.
• Příkladem mohou být náklady na přípravu a záběh nové výroby, na výzkum a vývoj.
• Aby se nemusel časově rozlišovat jeden náklad po druhém, přeúčtuje se souhrn všech těchto nákladů na účet 382 prostřednictvím účtu 555 – tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období. Na tento účet se pak postupně komplexní náklady rozpouštějí."

Poznámka

OAVM, Práce obsahuje naskenované obrázky a texty z knihy o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534d7b1b43a61.zip (1399 kB)
Nezabalený formát:
Casove_rozliseni_nakladu_a_vynosu.doc (1448 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse