Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čeleď Cactaceae se zaměřením na rod Rebutia

Čeleď Cactaceae se zaměřením na rod Rebutia

Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce bylo za pomoci pravidelného měření a pravidelné fotografické dokumentace zjistit, jaký soubor podmínek je pro zdárnou kultivaci zástupců rodu Rebutia ve skleníkovém prostředí nejoptimálnější. Nejprve poskytuje teoretické informace nezbytné pro pochopení této problematiky, následuje samotný výzkum a pozorování a vše je zakončeno výsledným zhodnocením naměřených dat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle práce
3.
Literární přehled
3.1.
Taxonomie
3.2.
Rozmnožování a kultivace
3.3.
Rozmnožování
3.4.
Kultivace rostlin
3.5.
Vysévané taxony
3.5.1.
Rebutia atrovirens (Backeb.) Šída comb. nov. var. Atrovirens
3.5.2.
Rebutia brunescens Rausch
3.5.3.
Rebutia fiebrigii aff. SE 68
3.5.4.
Rebutia haagei Frič et Schelle
3.5.5.
Rebutia heliosa Rausch var. Heliosa
3.5.6.
Rebutia muscula Ritt. et Thiele
3.5.7.
Rebutia vallegrandensis Cardénas
3.6.
Přírodní podmínky
4.
Metodika
4.1.
Semenný materiál
4.2.
Skleník
4.3.
Potřeby k výsevu
4.4.
Postup
4.5.
Klíčivost a mortalita klíčenců
5.
Výsledky
5.1.
Klíčivost a mortalita
5.2.
Mikroklima v jednotlivých časových úsecích a vývojových fázích rostlin
5.3.
Mikroklima v jednotlivých údobích
5.3.1.
Období od 27.3. do 16.4 2010
5.3.2.
Období od 17.4. do 21.5. 2010
5.3.3.
Období od 22.5. do 18.6. 2010
5.3.4.
Období od 19.6. do 23.7. 2010
5.3.5.
Období od 24.7. do 13.8. 2010
5.3.6.
Období od 14.8. do 27.8. 2010
5.3.7.
Období od 28.8. do 24.9. 2010
5.3.8.
Období od 25.9. do 22.10. 2010
5.3.9.
Období od 23.10. do 19.11. 2010
5.3.10.
Období od 20.11. do 31.12. 2010
5.3.11.
Období od 1.1. do 28.1. 2011
5.4.
Stav rostlin na konci pokusu
5.5.
Velikost rostlin
6.
Diskuse
6.1.
Výsev semen
6.2.
Vývoj semenáčů
6.3.
Vliv relativní vzdušné vlhkosti (RVV)
6.4.
Stav rostlin na konci pokusu
6.5.
Poučení z pokusu a doporučení

Úryvek

"3.2.1 Rozmnožování
Lze jej provádět jednak vegetativně, a to oddělky z dospělých rostlin, nebo generativně výsevy (Šída, 1997).
Šída (1997) uvádí, že vegetativní rozmnožování u rebucií je vcelku snadné, jelikož většina druhů poměrně hojně odnožuje a díky vydatnější výživě v kultuře odnožují často i druhy v přírodě rostoucí soliterně. Jako další vhodný způsob vegetativního rozmnožování se tento autor zmiňuje o roubování, za pomoci kterého lze vypěstovat i vzácnější, choulostivé nebo nově objevené druhy, zároveň však shledává roubování pro trvalou kultivaci rebucií jako nevhodnou, jelikož rostliny narůstají do nepřirozeně velkých rozměrů a kulturu je nutno přizpůsobit požadavkům podnoží, jež bývají většinou teplomilnější. Při pravokořenném způsobu pěstovaní jsou navíc rebucie podstatně odolnější.
Fleischer a Schütz (1969) se zmiňují na příkladech Rebutia minuscula a marsoneri o důležitosti nižších teplot (v rozmezí 15-20 °C ) během výsevu semen, při jejichž překročení údajně prudce klesá klíčivost. O důležitosti nižších teplot při klíčení se zmiňují i další autoři (Jelínek, 1972; Kunte a Pavlíček, 2000; Plesník, 1981; Pavlín, 2000), Šída (1997) dokonce uvádí, že některé druhy rebucií vykazují nejvyšší procento klíčivost při teplotách pod 20 °C. Naproti tomu Plesník (1981) zmiňuje potřebu vyšších teplot (do 25 °C) pro starší semena. Současně však uvádí, že nepozoroval významné rozdíly v klíčivost a propívání klíčenců při stálé teplotě 18 °C nebo při kolísavých teplotách ve dne, nepřevyšujících 25 °C a v noci neklesajících pod 8 °C. Rychle klesající klíčivost v souvislosti se stářím semen zmiňují Říha a Šubík (1989), kteří uvádějí, že semena rebucií si podržují klíčivost pouze několik měsíců po jejich uzrání. Zdůvodňují to faktem, že v oblasti výskytu panuje poměrně vyrovnané a málo extrémní podnebí s dostatkem srážek a pouze s krátkými obdobími sucha, podmínky k vyklíčení semen jsou tedy zajištěny po většinu roku, proto v průběhu fylogeneze nebylo třeba vývoje semen s delší životností. Na přírodních stanovištích těchto rostlin lze proto nalézt početné populace se zastoupením jedinců v různém stupni vývoje. Naopak Šída (1997) uvádí, že si semena rebucií podržují klíčivost (která se postupně snižuje) po několik let. Klíčivost semen je obvykle udávána mezi 70 – 90 % (Pavlín, 2000).
Provedení výsevu, tedy ošetření semen před výsevem, výběr výsevního substrátu, dobu a samotnou techniku výsevu, jeho ochranu před patogeny a další manipulaci se semenáčky rebucií popisuje Plesník (1981). Ten zmiňuje především důležitost dostatečného osvětlení výsevů - pokud je zanedbáno, dochází k „nitkovitému“ růstu semenáčků, které jsou tvořeny řídkým pletivem, náchylným k napadení houbovými chorobami a celkově vykazují špatný růst. K tomuto dochází především při výsevu pod umělé světlo.

3.2.2 Kultivace rostlin
Podle Šídy (1997)
Rod Rebutia jako celek je považován za snadno pěstovatelný a doporučovaný i začátečníkům, nicméně autor se přiklání k tomu, že nároky jednotlivých taxonů tohoto rodu obvykle nevybočují z průměru.
Za nejdůležitější podmínku úspěšné kultivace považuje možnost správného zimování s teplotami v rozmezí 5 – 10 °C neboť při vyšší teplotě začínají rostliny růst a díky nedostatku světla v zimím období dochází k etiolizaci (deformaci) růstových vrcholů. Za nepodstatnou považuje potom při zimování úroveň osvětlení s tím, že i v absolutní tmě zimované rostliny na jaře bohatě kvetou, i když s určitým zpožděním oproti rostlinám zimovaným na světle."

Poznámka

Práce obsahuje několik tabulek a fotografií, rozsah čistého textu je cca 17,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21870
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse