Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Celková rovnováha a teorie ekonomického blahobytu

Celková rovnováha a teorie ekonomického blahobytuKategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledná státnická otázka seznamuje s modely a předpoklady celkové ekonomické rovnováhy a ve své druhé části se zaměřuje na teorii společenského blahobytu.

Obsah

1.
Celková ekonomická rovnováha
1.1.
Dílčí a celková rovnováha
1.2.
Model celkové rovnováhy
1.3.
Walrasovský model
1.4.
Paretovský model
1.5.
Efektivnost ve výrobě
1.5.1.
Alokace vstupů uvnitř firmy
1.5.2.
Alokace vstupů mezi firmy
1.5.3.
Struktura výstupu firmy
1.6.
Efektivnost ve směně
1.7.
Výrobně spotřební efektivnost
1.8.
Celková rovnováha
2.
Teorie společenského blahobytu
2.1.
Křivka hranice dosažitelného užitku
2.2.
Kritéria spravedlnosti
2.3.
Křivka společenského blahobytu
2.4.
Kritéria (růstu) společenského blahobytu

Úryvek

"CELKOVÁ ROVNOVÁHA A TEORIE EKONOMICKÉHO BLAHOBYTU
Analýza dílčí rovnováhy – dílčí rovnováhy je na daném trhu dosaženo, jestliže poptávané množství produktu se při dané ceně rovná nabízenému množství. Změny cen na uvažovaném trhu nemají vliv na ceny na jiných trzích. Každý trh je zkoumán jako nezávislý.

Celková rovnováha – vzájemná propojenost a podmíněnost jednotlivých trhů. Každý trh je chápán jako součást propojeného systému. Teprve tehdy, až budou v rovnováze jednotlivé ekonomické subjekty navzájem a jednotlivé dílčí trhy navzájem, lze v ekonomice dosáhnout celkové rovnováhy.

Model celkové rovnováhy – model 2 x 2 x 2 x 2
Předpoklady:
 dva spotřebitelé A a E
 dva statky X a Y, spotřebitelé za ně utrácejí celý příjem,
 dva výrobní faktory L a K, tyto VF vlastní spotřebitelé a jejich prodejem získávají příjem, celkové množství zdrojů je stálé, mohou však být volně převáděny z výroby jednoho statku do druhého,
 existují pouze dvě firmy, které dané statky vyrábějí,
 trhy jsou dokonale konkurenční,
 existuje pouze naturální směna,
 ekonomika je uzavřená, neexistuje zahraniční obchod.

Existují dva pohledy na model 2 x 2 x 2 x 2

Walrasovský model
Předpokládá, že vztahy mezi subjekty se dají kvantifikovat. Snaží model řešit jako systém neznámých a rovnic, definujeme-li neznámé veličiny, vypočítáme, kolik musíme čeho vyrobit. Subjekt A i B zároveň poptávají a zároveň nabízejí statky.

Subjekt A:
 poptává statky X a Y XA, YA
 nabízí práci a kapitál LA, KA

Subjekt B:
 poptává statky X a Y XB, YB
 nabízí práci a kapitál LB, KB

Subjekt A i B vyrábí každý jeden statek. Subjekt A vyrábí statek X a potřebuje pro výrobu KX a LX, subjekt B vyrábí statek Y a potřebuje KY a LY.

Ceny statků:
 cena statku X PX
 cena statku Y PY
 cena kapitálu PK
 cena práce PL

18 neznámých:
 subjekt A nabízí KA, LA, spotřebovává XA,YA, poptává KX LX, vyrábí X
 subjekt B nabízí KB, LB, spotřebovává XB,YB, poptává KY LY, vyrábí Y
 ceny statků PX, PY, PK, PL
Definuje behaviorální rovnice:
 Poptávkové a nabídkové rovnice – 14 rovnic

 Rovnovážné rovnice (rovnice čistící trh) – 4 rovnice

Walras systém nevyřešil (vyřešil pro DK), rovnice mají být nezávislé, to W nesplnil, až v 70. letech vyřešil K. Arrow.

Paretovský model
Využívá nástrojů indiferenční analýzy
V tomto modelu identifikujeme 6 trhů, trh práce při X a Y (2), trh kapitálu při X a Y (2), trh finálních statků X a Y (2)."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulky o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5151ba3d57d19.zip (69 kB)
Nezabalený formát:
Celkova_rovnovaha_a_teorie_ekonomickeho_blahobytu_SZZk.doc (253 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse