Název Goodness Staženo

Světová ekonomika - výpisky k SZZk z ekonomie

Vymezení světové ekonomiky - klasifikace zemí, světová ekonomika a biosociální systém, demografický problém, ekologický problém. Vývoj světové ekonomi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Světová ekonomika

364x

Makroekonomická rovnováha v otevřené ekonomice

Otázka ke státním závěrečným zkouškám se podrobně věnuje tématu makroekonomické rovnováhy v otevřené ekonomice. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


214x

Hospodářský cyklus a teorie konjunktury

Otázka ke státním závěrečným zkouškám řeší problematiku hospodářského cyklu a konjunktury.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


195x

Teorie výroby

Podrobná otázka ke státním závěrečným zkouškám přehledně postihuje pojmy, poznatky či principy teorie výroby. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


137x

Celková rovnováha a teorie ekonomického blahobytu

Přehledná státnická otázka seznamuje s modely a předpoklady celkové ekonomické rovnováhy a ve své druhé části se zaměřuje na teorii společenského blah... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


95x

Oceňování na nedokonale konkurenčních trzích

Otázka ke státním závěrečným zkouškám se soustředí na téma oceňování na nedokonale konkurenčních trzích. Ve svém závěru se zajímá také o alternativní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


93x

Teorie fiskální politiky a veřejného dluhu

Otázka ke státním závěrečným zkouškám se zabývá fiskální politikou a veřejným dluhem. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Hospodářská politika


82x

Mikroekonomie - výpisky k SZZk

Základní pojmy - ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, principy, subjekt, model, pojmy efektivnost a výnosy z rozsahu. Racionální chování spotřebite... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

81x

Tržní selhání a úloha státu

Otázka ke státním závěrečným zkouškám důkladným způsobem zpracovává téma tržních selhání a úlohy státu v ekonomice.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


81x

Finanční obchody - otázky k SZZk

Tato práce zpracovává 22 témat z oboru Finanční obchody. Úvodem k práci je vysvětlení behaviorální teorie a příklady jejího využití v praxi. Dále násl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Veřejná ekonomika

67x
1  2  3  4  »