Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Celní právo a celní správa v ČR

Celní právo a celní správa v ČR

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce na téma celní právo a celní správa v České republice v úvodu vysvětluje základní terminologii. Poté sleduje hierarchii funkcí zaměstnanců celní správy se zaměřením na charakteristiku jejich kompetencí. V závěru nabízí přehledné schéma organizačního uspořádání celní správy u nás.

Obsah

1.
Úvod
2.
Celní správa České republiky
3.
Celní právo
4.
Závěr

Úryvek

"Celní právo je subodvětvím práva finančního, respektive jeho fiskální části. Spadá do oblasti veřejných financí a reguluje veřejný příjem, tedy clo.
Clo, respektive celní poplatek je povinná platba (dávka) stanovená právními předpisy a její výběr je podmíněn přechodem zboží přes hranice státu. Clo se vybírá od osob, které zboží dováží či vyváží a nebo od těch osob, pro které je ono zboží dováženo či přiváženo. Tato dávka se používá státem či skupinou států (například EU) jako prostředek ochrany vnitřního trhu před zbožím cizím (ochranná funkce cla). Dále je výběr celních poplatků využíván jako prostředek k ekonomickému (odvetná funkce cla) nebo politickému boji (vyrovnávající či vyjednávací funkce cla). Hlavní funkcí cla je ovšem funkce fiskální, to znamená, že clo je využíváno především jako prostředek k získání peněz do státní pokladny.
Samotný výběr celních poplatků kontroluje Celní správa České republiky a je upraven celním zákonem č. 13/1993 Sb.(po novelizaci pouze ta ustanovení, aby nebyl duplicitní s předpisy EU) a zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. Správa cel se dále řídí dalšími právními předpisy (například nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 450/2008 stanovující celní kodex Společenství, nařízení rady EHS č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla) a je upravována mezinárodními smlouvami (Všeobecná dohoda o clech a obchodu - GATT, Úmluva o vytvoření Rady pro celní spolupráci - CCC, Úmluva o hodnocení zboží pro celní účely).
2. Celní správa České republiky
Celní správa České republiky je přímo podřízena Ministerstvu financí České republiky. „Celní správa je bezpečnostním sborem zajišťujícím výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů.“ Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel, celní ředitelství (8) a celní úřady (54).
Generální ředitelství cel má pozici správního úřadu s celostátní působností v oblasti celnictví, pro tyto účely bylo zřízeno státem na základě zákona . 185/2004 Sb. o Celní správě České republiky. Generální ředitelství cel zajišťuje tedy činnosti stanovené zákonem o Celní správě České republiky (§3 odst. 3, 4 a 5), celním zákonem (například §45 odst. 6 o náhradě škody), dalšími právními předpisy a mezinárodními smlouvami."

Poznámka

Práce obsahuje schéma. Čistý text je cca 2,5 strany. Seminární práce z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předmět Finanční právo. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22845
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse