Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Celolitá plášťová korunka - maturitní otázka 3/13

Celolitá plášťová korunka - maturitní otázka 3/13


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky je celolitá plášťová korunka. Uvedena je její základní charakteristika, vyjmenovány jsou výhody, nevýhody i způsoby indikace. Následně je popsán způsob jejího zhotovení, pozornost je věnována jak ordinační, tak laboratorní fázi. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Plášťová korunka z plastu - maturitní otázka 2/13 a následující zde Inlej korunková - maturitní otázka 4/13.

Obsah

1.
Zařazení, definice
2.
Výhody, nevýhody
3.
Indikace, kontraindikace
4.
Zhotovení
4.1.
Ordinační fáze
4.2.
Laboratorní fáze
2.4.1.
Modelace masivní, odlehčená

Úryvek

"- zařazení: korunková fixní náhrada s dentálním přenosem žvýkacího tlaku
- definice: laboratorně zhotovený plášť pokrývající nepreparovaný zub

: výhody:
1) dobrá mechanická odolnost
2) přesný krčkový uzávěr (dobrá ochrana preparovaného zubu před kazem)
3) dobrá retence a stabilita
4) široké užití

: nevýhody:
1) estetika

: Indikace: viz celoplášťové korunky
• ochrana sponového zubu
• ztráta tvrdých zubních tkání
• součást dlahy
• pilířová konstrukce fixních můstků
• estetika – úprava vzhledu, tvaru, postavení zubu
• ochrana živé dřeně u fakturovaných zubů
• dobudování nebo obnovení žvýkacích plošek jednotlivých zubů
• ochrana před kazem a obrazí

: Kontraindikace:
• endodonticky neošetřené zuby
• choroby parodontu (soubor tkání, které fixují zub ke kůži)
• výrazně skloněné zuby
• velká dřeňová dutina
• velká ztráta TZT až na kořen

Zhotovení:
1. ordinační fáze:
a) vyšetření pacienta
b) preparace zubu – zaoblený schůdek nebo může být bezschůdková preparace
c) otisky:
- hlavní otisk zhotovíme ze silikonové otiskovací hmoty, metodou dvojího otiskování
- protiskusový otisk zhotovíme z alginátové otiskovací hmoty
- můžeme zhotovit také skusový otisk mezičelistních vztahů

2. laboratorní fáze:
a) zhotovení modelů:
– pracovní model můžeme zhotovit metodou vodících čepů a retenčních kroužků nebo za pomocí repoziční destičky (vždy do dentální části modelu rozděláváme stoun a podstavcovou část zhotovujeme z kamenné sádry)"

Poznámka

Maturitní otázka pro obor asistent zubního technika. Práce je psaná v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dde91a07e672.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Celolita_plastova_korunka_MO.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse