Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Celostní a tvarová psychologie

Celostní a tvarová psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá celostní a tvarovou psychologií. Charakterizuje metody uplatnění celostního zřetele. Definuje celek a jeho dominance. Uvádí celostní popis. Zmiňuje, co je dominance celku ve vjemové oblasti. Řeší pozornost a zaměřenost. Vysvětluje princip celostního měřítka v myšlení a chtění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Uplatnění celostního zřetele
3.
Celek
4.
Fenomenální a funkční dominance celku
5.
Celostní popis
6.
Dominance celku ve vjemové oblasti
7.
Podmínky celostního prožívání ve vjemové oblasti
8.
Pozornost a zaměřenost
9.
Celostní měřítko v myšlení a chtění

Úryvek

"Celek
Celek a části se sice podmiňují navzájem, ale vždy tak, že celek a celostní vlastnosti převládají nad částmi. Převládají nad nimi nejen fenomenálně, tj. po stránce bezprostřední, popisné danosti, nýbrž také po stránce funkční, účinkové. To platí pro celou psychologickou oblast (chtění, myšlení, představy, vjemy).
Pojem celku stojí v soustavě psychologie celostně orientované na vrcholu, jako nejvyšší pojem. Logicky ovšem nedefinovatelný, právě pro svoji jednoduchost. Logicky se dá alespoň ohraničit. Celistvost je základním rysem našeho duševního života.
Celky mohou být učleněné a neučleněné, tj. jejich obsahové momenty mohou být rozrůzněny v opravdové pevné části, anebo mohou být navzájem prolínavé (diffusní.)
Prvé celky nazýváme tvary. Jejich základními vlastnostmi jsou uzavřenost a členitost. Neurčité celky jsou nazývány v lipské psychologické škole komplex.
Příkladem tvarů jsou obrazce, kresby, slova, akordy, myšlenkové členitosti, uzavřené volní zaměřenosti atd. Příkladem neučleněných komplexu jsou zážitky nižších smyslů, zážitky vědomí polohového, časového, zážitky silné únavy a vysokého vzrušení.

Fenomenální a funkční dominance celku
Celostní charakter našich zážitků má stránku fenomenální a zároveň je funkčně závislá na celostních podmínkách. Všechny naše zážitky jsou celostně určeny, podmíněny. Tato celostní určenost, podmíněnost se ovšem neuplatňuje stejnou měrou. U některých se dá jen stěží poznat, jinde je zase zřejmá na první pohled. Naše zážitky nemají charakter sumační, additivní.

Celostní popis
Naše zážitky nemají charakter kusovité mosaiky, nýbrž jsou to celky, jejichž dílčí danosti jsou ve zcela jiných souvislostech nežli sumačních, additivních, sčítancových.
Celostní analýza směřuje v první řadě k celostním vlastnostem, zdůrazňuje určité rysy nebo momenty na zážitcích prvotně celistvých, jejichž vlastnosti nelze pochopit z vlastností složek.
Z toho důvodu musela psychologie celostně orientovaná vytvoři řadu nových pojmů, ať už deskriptivních nebo funkčních.
Komplexní kvality (ve smyslu lipské školy) – Jsou to vlastně dominující celostní momenty, neboť o komplexních kvalitách mluvíme jen u takových celků, kde členění je nedostatečné nebo vůbec žádné. Komplexní kvalitou je např. vědomí známosti, disonance, konsonance. V primitivním vědomí se setkáváme s komplexními kvalitami tam, kde ve vyspělém vědomí nalézáme racionálně propracované a učleněné tvary. Jak se taková komplexní kvalita psychologicky uplatňuje, můžeme vidět na obličejové fyziognomii. Lidský obličej je sice rozlišen na části, ale jeho výraz sám (vlídnost, směšnost, bojácnost) se nedá analyzovat. Je tedy komplexní kvalitou.
Největší část našich zážitků (vjemů, představ, myšlenek) jsou celky učleněné čili tvary.
Každý zážitek je vždy dílčím celkem, vloženým do celku aktuálního vědomí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15750
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse