Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Cena a její marketing - maturitní otázka 2/4

Cena a její marketing - maturitní otázka 2/4


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje otázce tvorby ceny, jaké jsou její druhy z pohledu marketingu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Základní ekonomické pojmy - maturitní otázka 1/4, následující Distribuce - maturitní otázka 3/4.

Obsah

1.
Záměry cenové politiky
2.
Cenová politika zahrnuje
3.
Určení metody tvorby cen (dle cenového cíle)
a) Nákladové ocenění
b) Poptávkové ocenění
c) Ceny stanovené dle konkurence
d) Ceny konkurzní
4.
Stanovení cen nových výrobků
a) Penetrace (pronikání)
b) Sbírání smetany (cream skimming)
5.
Pravidla pro cenové změny
6.
Pravidla pro slevy

Úryvek

"Určení metody tvorby cen: (dle cenového cíle)
a) nákladové ocenění
- vycházíme z celkových nákladů na výrobek (kalkulace)
- výhoda: zajištění přiměřeného zisku, rychlé stanovení ceny
- nevýhoda: malý ohled na zákazníka a konkurenci

b) poptávkové ocenění
- vychází z hodnocení výrobku zákazníkem (jak vnímá výrobek, jak jej porovnává s konkurenci, jaké výhody u něho nachází),
- jsou využívány nástroje marketingového výzkumu, pomocí nichž hledáme závislost mezi prodaným množstvím a cenou – odhadujeme poptávku
- zjišťujeme cenově elastickou oblast (i když se cena snižuje, tržby rostou). Má smysl cenu snižovat
- výhoda: akceptované zákazníkem
- nevýhoda: nestabilita poptávky, změny na trhu a reakce konkurentů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481c7f6957181.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Cena_v_marketingu.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse