Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cena - definice a typy

Cena - definice a typy

Kategorie: Cenová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do marketingu se zabývá jednotlivými typy cen a způsoby, jakými se tvoří a jsou regulovány. Obsahujte také některé z teorií o tvorbě cen.

Obsah

1.
Úvod
2.
Volná tržní cena
3.
Vázaná cena
4.
Spravedlivá (národohospodářsky zdůvodněná) cena
5.
Cenové úřady

Úryvek

“VOLNÁ TRŽNÍ CENA

Cena ovládá výrobu a spotřebu, určuje její směr a rozsah. Proto je cena regulátorem výroby a spotřeby. Určité ceně vždy odpovídá určitý rozsah výroby a spotřeby. Toto ovlivňování výroby a spotřeby cenou je vzájemné: tak jak působí cena na výrobu a spotřebu, tak působí výroba a spotřeba na cenu. Dříve převládala naturální výměna, když se začalo používat peněz, navázalo se na vztahy výměny věcí za věci. Později se však na tyto vztahy zapomnělo a ke každé věci byla připojena jen její cena. Naturální záměna zanikla, protože je velmi nepohodlná a hospodářsky nepružná. Peníze ji umožnily nahradit a celý výměnný akt se rozpadl na dvě části, a to na koupi a prodej, místo dosavadní přímé bezprostřední záměny.

a) Při tvorbě ceny je rozhodující nabídka a poptávka. Nabídka je množství statků a služeb, které se nám nabízejí k dispozici ke koupi v určitém časovém momentu. Poptávka je množství statků a služeb, které chceme koupit v určitém časovém momentu. Cena vyjadřuje stav mezi nabídkou a poptávkou. U cenové tvorby se uplatňují tyto zákony:
- Když poptávka převyšuje nabídku, cena začíná stoupat. Když nabídka převyšuje poptávku, cena začíná klesat.
- Cenový vzrůst způsobuje vzrůst nabídky a pokles poptávky. Cenový pokles způsobuje vzrůst poptávky a pokles nabídky.
- Cena má tendenci ustálit se na hladině, ve které se nabídka a poptávka rovnají. Tato tendence převládá nejen u statků a služeb, ale i u kapitálu a práce, kde cenou kapitálu je úrok a cenou práce mzda.
- Vzrůst poptávky, anebo pokles nabídky způsobuje cenový vzestup.
Existence monopolu způsobuje, že výrobní cena ztrácí úlohu těžiště, ke kterému směřují tržní ceny. Tuto úlohu zastává tzv. optimální monopolní cena, ke které směřují tržní monopolní ceny. Cena, kterou může monopol stanovit, však nemůže být libovolná. Její úroveň je dána třemi činiteli, a to výrobními náklady, rozsahem výroby a velikosti odbytu.
O výšce nabídky rozhodují výrobní náklady výrobců. O výšce poptávky rozhoduje užitečnost kupovaných statků nebo služeb pro spotřebitele a ne výrobní náklad výrobců.

b) Cenové zákony a principy. V zemědělské a průmyslové výrobě se uplatňuje zákon o ubývajícím výtěžku a zákon minimový a cenový rozptyl. Proti průmyslové výrobě je u zemědělské výroby jen ten rozdíl, že se zákon ubývajícího výtěžku, zákon minimový a cenový rozptyl intenzivněji a dříve projeví než v průmyslové výrobě.
Protože cena na trhu musí být pro ten samý výrobek v tom samém čase jednotná - nekryje, neztotožňuje se vždy s výrobními náklady výrobku, víceméně se od nich odchyluje tak, jak to vysvětlují doplňující zákony či cenové principy, které jsou:
- Diferenciální cenový princip.
- Princip degresivity nákladové.
- Princip nahrazovací, substituční.
-nahrazování jednoho statku druhým,
-nahrazování jednoho výrobního faktoru jiným,
-jedna výrobní metoda se nahrazuje jinou,
-princip sdružených výrobků."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera57
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse