Referáty cenová politika

Název Goodness Staženo

Cenová kalkulace produktu cestovní kanceláře

Elasticita - pojem, cenová elaticita nabídky a poptávky. Faktory působící na cenu. Cena - stanovení cen, dvoustupňová kalkulace, standardní kalkulace,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

389x

Cenová regulace

Stručná práce se věnuje cenové regulaci. Po definici pojmu je pozornost soustředěna na zboží, které podléhá cenové regulaci. Autor zdůvodňuje zavedení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika, Ekonomická teorie

252x

Faktory ovlivňující tvorbu cen a volba cenové strategie

Práce představuje ve formě souvislého textu jednotlivé faktory, které mají vliv na tvorbu cen a cenové strategie.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

225x

Cenová politika podniku

Tato práce v přehledně členěných heslech seznamuje s definicemi a základními pojmy cenové politiky, cenové politiky podniku, tvorbou cen, jejími změna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

206x

Cena - definice a typy

Seminární práce do marketingu se zabývá jednotlivými typy cen a způsoby, jakými se tvoří a jsou regulovány. Obsahujte také některé z teorií o tvorbě c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

162x

Metody určování cen

Práce se soustředí na kategorii ceny jako na jeden z prvků marketingového mixu a vysvětluje několik způsobů jejího určování. Úvod přibližuje význam ce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika, Marketingový mix


148x

Ceny a jejich tvorba s ohledem na trhy výrobních faktorů

Písemná práce z předmětu Nauka o podniku se teoreticky zamýšlí nad cenovou tvorbou a nad chováním cen v naší ekonomice. Popisuje také hlavní faktory, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

134x

Výrobková a cenová politika podniku

Výrobková politika - zavedení výrobku, způsob nalezení tržní mezery, inovační proces, vyřazení výrobku, obalová a značková politika. Cenová politika -... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

97x

Cena v mezinárodním obchodě

Práce popisuje jednotlivé faktory, které se podílejí na tvorbě cen na zahraničních trzích. Zabývá se problematikou doplňkových úprav cen, které mohou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

77x

Metody určení cen v malých pivovarech

Tato práce se zaměřuje na stanovování cen a tvorbu marketingových strategií menších pivovarů v oblasti jižní Moravy. Uvádí kalkulace jednicových nákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika

70x
1  2  »