Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cenné papíry

Cenné papíry


Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s cennými papíry. První část se věnuje základním pojmům v oblasti cenných papírů, včetně klasifikace cenných papírů. Heslovitou formou jsou popsány akcie, obligace a směnka. Závěrečná část je zaměřena na obchod s cennými papíry. Zabývá se organizováním trhu s cennými papíry. Zmiňuje Středisko cenných papíru, Burzu cenných papírů a RM-systém.

Obsah

1.
Cenné papíry
1.1.
Základní pojmy
1.2.
Druhy cenných papírů
1.3.
Klasifikace cenných papírů
2.
Akcie
2.1.
Druhy akcií
2.2.
Výkyvy ceny akcie
3.
Obligace (dluhopisy)
3.1.
Rozdělení dle emitentů
3.2.
Formy úroku
3.3.
Oceňování dluhopisu
4.
Směnka
4.1.
Zákon požaduje, aby směnka obsahovala tyto údaje
4.2.
Příklad směnky: Cizí směnka splatná v určitý den
5.
Obchodování s cennými papíry
5.1.
Obchodník s cennými
5.2.
Organizování trhu s cennými papíry
5.3.
Středisko cenných papírů (SCP)
5.4.
Burza cenných papírů Praha
5.4.1.
Dělení tržních prostorů
5.5.
RM-systém

Úryvek

"Problematikou cenných papírů se v současné době zabývá celá řada renomovaných lidí a firem jak u nás, ale i v zahraničí. Obzvlášť u nás si lze všimnout značně velkého a rychlého rozvoje této tržní oblasti a nepřímo tak ukazuje, o jakou významnou oblast se jedná. Před rokem 1989 nebyly cenné papíry prakticky žádného zájmu ze strany odborné ani laické veřejnosti, ale dnes máme velké množství makléřských firem, RM – Systém a denní tisk zabývající se situací na trhu. Rychlý a dynamický vývoj cenných papírů je dán také často měnící se legislativou.

Pojmy
- Emitent (dlužník) = vydává cenné papíry, aby získal peněžní zdroje.
- Emise = soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí. Mají stejné označení a stejné práva.
- Investor = osoba, která investuje své volné peněžní zdroje do nákupu cenného papíru.
- Finanční zprostředkovatel v oblasti cenných papírů = instituce, které zprostředkovávají jejich nákup a prodej, jsou jakýmsi prostředníkem mezi emitentem a investorem, jsou bankovní a nebankovní finanční instituce např. investiční společnosti, investiční fondy.
- Kurz cenného papíru = cena uveřejněná jako kurz tohoto cenného papíru na veřejném trhu. Vytváří se na základě nabídky a poptávky cenného papíru na veřejném trhu přijímáním návrhů předem určenému okruhu osob.
- Primární trh = dochází k prvotnímu prodeji (emisi) určitého instrumentu, např. k prodeji nově emitovaných dluhopisů či akcií, ale např. i k poskytnutí úvěru bankou svému klientovi.
Na primárním trhu získává určitý subjekt (emitent, příjemce úvěru) kapitál a zároveň se zavazuje splnit určité podmínky (splatit úvěr, vyplácet úroky či dividendy apod.). Na druhé straně stojí investor (věřitel, resp. majitel u majetkových forem instrumentů), který poskytuje svůj kapitál a získává určitá práva.
-Sekundární trh = dochází k obchodům s již dříve emitovanými instrumenty. To znamená, že investoři mohou svá práva vyplývající z instrumentu nakoupeného na primárním trhu dále prodávat za tržní cenu jiným subjektům atd. Tyto operace nemají vliv na prvotního emitenta.

Význam sekundárních trhů spočívá zejména v tom, že
- umožňují investorům získat v případě potřeby investovaný kapitál před původně sjednanou splatností nebo zvyšují likviditu finančních instrumentů;
- na základě nabídky a poptávky určují cenu daného instrumentu, která je i vodítkem pro stanovení cen na primárním trhu.
Např. se jedná o RM – systém nebo BCPP."

Poznámka

Práce je psána heslovitě.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://www.k3.silesnet.cz/Materialy/VF/II.rok/tezeFT3.doc.; http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie; http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/dluhopisy/co-to-je/; http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/dluhopisy/cena/; http://www.mesec.cz/clanky/smenka-v-beznem-zivote-vyhody-i-rizika/; http://www.seminarky.cz/detaily-1003; http://cs.wikipedia.org/wiki/Burza_cenn%C3%BDch_pap%C3%ADr%C5%AF_Praha; http://www.rmsystem.cz/spolecnost/zakladni-informace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18127
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse