Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Cenné papíry - maturitní otázka

Cenné papíry - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje cenným papírům (CP). Nejprve charakterizuje členění CP, poté se věnuje CP na kapitálovém a peněžním trhu. Velmi stručně popisuje fungování burzovního mechanismu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Členění cenných papírů (CP)
3.
CP kapitálového trhu
3.1.
majetkové CP
3.2.
úvěrové CP
4.
CP peněžního trhu
4.1.
Šek
4.2.
Směnky
4.3.
Státní pokladniční poukázka
4.4.
Depozitní certifikát
5.
Burza

Úryvek

"2) úvěrové CP – dluhopisy, které představují dluh emitenta vůči jejich majiteli. Mají určitou splatnost a majitel dostává průběžně úroky. Po uplinutí doby splatnosti dostane zpět vloženou částku. Majitel nemá právo ovlivňovat chod instituce.
a) Obligace – cenný papír, ve kterém se emitent zavazuje splatit dlužnou částku a vyplácet výnos (=úrok) k určitému datu, rozdělujeme obligace podnikatelské, státní, veřejné, bankovní
b) Hypoteční zástavní list – výhodou je slušné krytí, které tvoří splátky hypotečních úvěrů a nemovitosti

CP PENĚŽNÍHO TRHU:
1) Šek – cenný papír, kterým výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě uvedené na šeku nebo doručiteli zaplatila částku na šeku, doba splatnosti je 8 dní
a) soukromý šek – vystavuje FO nebo PO, která vlastní účet v bance. Šek předkládá té bance, kde má výstavce účet
b) bankovní šek – vystavuje jej banka pro jinou banku se kterou má obchodní kontakty. Vyplacení v hotovosti nebo na účet.
2) Směnka – cenný papír, který obsahuje příkaz zaplatit nebo závazek zaplatit uvedenou částku, potvrzuje určitý dluh
a) vlastní směnka – vystavuje dlužník, který se zavazuje k úhradě částky. Obsahuje slovo zaplatím.
b) cizí směnka – příkaz jiné osobě zaplatit směnku třetí osobě. Ten, kdo směnku má zaplatit, s ní musí souhlasit (akceptovat). Obsahuje slovo zaplaťte.
Směnku lze převést na jinou osobu. Nejčastěji se používá tzv. eskont – prodej před lhůtou splatnosti.

Pro potřeby účetnictví rozlišujeme také:
a) směnky k úhradě – představují náš závazek (dluh)
b) směnky k inkasu – představují naše pohledávky

3) Státní pokladniční poukázka – vydává je ČNB na krytí deficitu státního rozpočtu a nejsou volně obchodovatelné na burze
4) Depozitní certifikát – krátkodobé cenné papíry, které vydávají banky a výnosem je jednorázově vyplacený úrok"

Poznámka

Práce je psána formou stručných hesel.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4989e0f4df9b5.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
MO_CP.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse