Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cenová politika podniku

Cenová politika podniku

Kategorie: Cenová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce v přehledně členěných heslech seznamuje s definicemi a základními pojmy cenové politiky, cenové politiky podniku, tvorbou cen, jejími změnami, kalkulací a regulací. Vše je doprovázeno tabulkami. Kalkulace obsahují konkrétní příklady.

Obsah

1.
Cena a její funkce
1.1
Definice ceny
1.2
Význam ceny
1.3
Vyjádření ceny
1.4
Funkce ceny (Informační, motivační, alokační)
2.
Cenová politika podniku
2.1
Volba strategické jednotky
2.2
Cíle cenové politiky
2.3
Strategie stanovení ceny (skimming, pronikání, ceny ve výrobních skupinách, psychologický přístup, diskriminační stanovení ceny)
2.4
Metody tvorby cen
2.4.1
Cena podle nákladů
2.4.2
Cena podle konkurence
2.4.3
Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem
2.4.4
Cena podle poptávky
2.4.5
Cena stanovená na základě výběrového řízení
2.4.6
Smluvní cena
2.5
Stanovení konečné ceny
3.
Změny cen
4.
Regulace cen
5.
Kalkulace - příklady

Úryvek

“2. Cenová politika podniku
- firma při určování výše ceny vychází z cílů, kterých chce dosáhnout => zákl. cíle podniků:

Zisk => pro většinu firem je rozhodujícím faktorem => firma určí takovou výši ceny, při které jsou pokryty N na výrobu a zároveň je zaručeno dosažení určité míry zisku (obvykle ve fázi zralosti život. cyklu výrobku)
Maximalizace zisku => firma stanoví cenu v takové výši, aby zabezpečila max. celkové tržby z prodeje (může být vysoká i nízká), podnik chce dosáhnout v určité době max. zisku (fáze zralosti)
Tržní podíl => tento cíl si stanoví firmy, které věří, že dlouhodobou ziskovost zabezpečí dosažením dominant. postavení na trhu; podniky se často snaží přilákat zákazníky nízkou zaváděcí cenou a vypěstovat u nich věrnost značce; v prvních několika letech může podnik prodělávat, tyto ztráty se mu však vrátí, až si vybuduje významné postavení na trhu (počáteční fáze život. cyklu výrobku)
Růst objemu prodeje => většinou krátkodobý zájem podniku; důraz není kladen na dosažení zisku ani se nepřihlíží ke konkurenci => jedná se o výprodej nadbytečných zásob (povánoční,
posezónní výprodeje) => cílem je uvolnění prostor pro nové modely zboží
Návratnost investic => dlouhodobá strategie, používají ji zejména finančně orientované firmy => zvažuje se, zda investovat do vývoje a výroby určitého výrobku nebo vynaložit peníze jinam (porovnává se návratnost investice s alternativní možností jejího umístění)
Špičková kvalita výrobku => cílem firmy je dosahovat vedoucího postavení na trhu v kvalitě výrobku => firma k výrobě využívá drahé kvalitní materiály => vyšší N na výrobu => vyšší ceny
Jiné cíle => snaha zabránit vstupu nového konkurenta, přilákat nový okruh zákazníků, ...


Druhy cenové politiky:
Politika vysokých cen => vede k vyššímu zisku a dobrému image podniku; je s ní spojena vysoká kvalita
Politika nízkých cen => umožňuje firmě rychle získat hodně zákazníků, vysoký objem prodeje v krátké době
Politika diferencovaných cen => stejný výrobek, různé ceny v různých místech prodeje (město, vesnice),
v různém čase (v sezóně, mimo ni), různým zákazníkům (stálí, jednorázoví), dle výrobků (horší, lepší provedení)
Politika vyrovnávacích cen => prodej určitých výrobků za nízké ceny a jiných za vysoké ceny (hypermarkety)

Co ovlivňuje cenovou politiku podniku:
• náklady
• poptávka
• konkurence
• zákonné předpisy (zákon o cenách)

2.3 STRATEGIE STANOVENÍ CENY
- při strategii stanovení ceny podnik vychází ze svých cílů, ze situace na trhu a z toho, v jaké fázi životního cyklu se výrobek nachází
- u nových výrobků mohou výrobci volit mezi 2 strategiemi:

Skimming (sbírání smetany)
- možno využít u nových výrobků, které jsou kvalitní a něčím výjimečné, odlišují se od ostatních => díky tomu si podnik může dovolit stanovit vysokou počáteční cenu
- po vstupu konkurence na trh s obdobnými výrobky nebo po určitém nasycení trhu podnik cenu snižuje a zpřístupňuje výrobek širokému okruhu zákazníků (vypalovačky, PC)
- cílem této strategie je rychle pokrýt vysoké náklady výzkumu, vývoje a uvedení na trh
- možno využít, když je zákazník málo citlivý na vyšší cenu a je ochoten za ni výrobek koupit

Strategie pronikání (penetrace)
- možno využít u nových výrobků, které jsou podobné nebo identické s výrobky na trhu již existujícími => počáteční cena je nízká, často sotva pokryje výrobní N
- cílem strategie je rychlé proniknutí na trh s novým výrobkem
- postupem času výrobek získá větší podíl na trhu, třeba i odstraní část konkurence a v souvislosti s rostoucím odbytem a nárůstem výroby snižuje N na jednotku produkce => tato strategie vede k prosperitě v budoucnosti
- možno využít, když je cenová elasticita poptávky po příslušném výrobku vysoká"

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14006
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse