Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Cenová strategie - otázka ke SZZk

Cenová strategie - otázka ke SZZk


Kategorie: Cenová politika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám pokrývá problematiku cenové strategie a tvoření cen. Nejprve je vymezen pojem ceny a představeny cíle při jejím stanovování. Následující pasáže se věnují tvorbě a cílení cenové strategie a některým jejím typům. Pozornost patří i vztahu cenové strategie a cenové taktiky, změnám cen a nejvýznamnějším metodám jejich tvorby od nákladové po metodu přímé dohody.

Obsah

1.
Co je cena
2.
Cenová politika
3.
Cíle podniku při stanovení ceny
4.
Rozhodující cíle cenové strategie
5.
Nejdůležitější všeobecně platná cílová zaměření
6.
Tvorba cenové strategie firmy
7.
Cílení cenové strategie podle typu produktu
8.
Koncepce totálního výrobku
9.
Určení cen podle životního cyklu produktu
10.
Určování cen pro nové produkty
11.
Určování cen pro produktové mixy
12.
Typy strategií vyplývající ze vztahu kvality a ceny
13.
Aplikování cenové strategie do cenové taktiky
14.
Určení cenových úprav
15.
Určování změny ceny
16.
Jednotlivé typy strategických cen
17.
Nejvýznamnější metody tvorby cen
17.1.
Nákladová metoda
17.2.
Metoda založená na konkurenci
17.3.
Metoda poptávky
17.4.
Metoda přímé dohody

Úryvek

"Rozhodující cíle cenové strategie
Firemní strategie v cenové oblasti vyvolává velké množství impulsů, ze kterých vyplývají nejrůznější cílové zaměření. Cílové zaměření a úlohy s tím související jsou závislé na jedné straně na konkrétní trhové pozici podniku a na druhé straně na metodologických přístupech ke tvorbě celkové strategie, resp. ke tvorbě jednotlivých cen výrobků.
Cena na trhu působí jako:
- Komunikátor – mezi nabídkou a poptávkou (mezi zákazníkem a podnikatelem) s cílem vyjádřit ekonomické postoje obou stran při trhové komunikaci
- Kvantifikátor – pro určení výšky konkrétní výměnné hodnoty výrobku ve vybrané peněžní nebo nepeněžní jednotce s cílem zjednodušit obchodní vztahy na trhu
- Kvalifikátor – pro určení celkové užitkové hodnoty výrobku (oproti jiným výrobkům), při respektování dalších kvalitativních parametrů (např. životnost), které jsou sdružené ve vyjádřené výšce ceny.
Je třeba si uvědomit, že na tvorbu a realizaci cenové strategie podniku nese zodpovědnost příslušný úsek (hlavně ekonomický) i celý vrcholový management.

Nejdůležitější všeobecně platná cílová zaměření:
- zabezpečení konkurenčně výhodného postavení podniku na trhu prostřednictvím akceptovatelných cen
- vytvoření rovnovážnosti mezi celkovou strategií podniku s cenovou strategií a cenotvorbou
- utlumení negativních faktorů a posilnění faktorů působících na cenovou strategii podniku
- využití vlivu vnějších a vnitřních faktorů při zlepšování pozitivního obrazu o podniku a i při zvyšování celkové trhové hodnoty podniku
- zabezpečení dostatečných příjmů podniku
- udržení ekonomické rovnováhy mezi náklady a příjmy podniku z dlouhodobého hlediska
- provádění cenového výzkumu trhu
- přenášení cenové strategie podniku do taktických a operativních cenových přístupů
- vytvoření strategických cenových přístupů pro typické trhové situace
- efektivní využívání nejdůležitějších cenových nástrojů např. změna cen, cenové úpravy
- zabezpečení výchovy manažerů, kteří jsou specialisti na tvorbu cenové strategie podniku
- zabezpečení organizačních, metodologických a technických podmínek na navrhování cenové strategie a na výkon cenotvorby

Tvorba cenové strategie firmy
Tak jako každá systémová tvořivá činnost i tvorba cenové strategie se skládá z analytické a
syntetické části. Obě části ovlivňuje více faktorů, které můžeme shrnout do 8 základních
segmentů.

1. Určení produktu
Určení konkrétního produktu, který se má stát výrobkem, je prvotním rozhodnutím.
Můžou existovat dva hlavní přístupy:
- Marketingový útvar na základě analýz trhu vytvoří „vizi produktu“, a ta po schválení
managementem je zadána na vývoj a následně na technologické zvládnutí ve výrobním procesu
- Výrobní útvar začíná např. na základě „know-how“ vyrábět produkty, pro které je
nutné stanovit patřičnou cenu

2. Určení strategického cenového cíle
Určení hlavního cíle je v značné míře vázané na první krok, to znamená, že to souvisí
s výběrem či určením produktu. Může jít totiž o nov produkt, o zaběhnutý produkt v určitém
stádiu životního cyklu nebo produktového mixu apod."

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně vyznačeny.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23196
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse