Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Centrální banka a ostatní bankovní operace - maturitní otázka 3/19

Centrální banka a ostatní bankovní operace - maturitní otázka 3/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ve velmi stručných heslech jsou v práci představeny pojmy jako peníze, Česká národní banka nebo ostatní (komerční) banky. Dále nejsou opominuti ani samotni klienti, hospodaření bank, právní úprava jejich fungování nebo ostatní bankovní operace. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Cenné papíry - maturitní otázka 2/19, následující Daně přímé - maturitní otázka 4/19.

Obsah

1.
Peníze
2.
Česká národní banka
3.
Ostatní (komerční) banky
4.
Klientela bank
5.
Hospodaření bank
6.
Právní úprava bankovnictví
7.
Ostatní bankovní operace

Úryvek

"Hospodaření bank
- banka je účetní jednotkou, která vede účetnictví dle vlastní účtové osnovy
- sestavuje každoročně rozvahu i výkaz zisku a ztráty
Z čeho pramení zisk bank?
1) Bankovní poplatky (vedení účtu, výběry z bankomatu, založení účtu a zrušení účtu, …)
2) Rozdíl úrokových sazeb úroky z úvěrů - úroky z vkladů
5% - 30% 0,1% - 2%
3) Ostatní

Každá banka podstupuje rizika spojená s tím, co nabízí. Mezi rizika patří např. to že klient úvěr nesplatí nebo pokles akcií nebo nemožnost prodat vlastněné akcie.

Právní úprava bankovnictví
V Ústavě ČR je zakotvena existence ČNB – z. č. 6/1993sb o ČNB.
Činnost obchodních bank je upravena Zákonem o bankách."

Poznámka

Velmi stručné!

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475ab4cd41b74.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Centralni_banka_a_operace.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse